ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 1 จาก 149)
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดกิจกรรม FMC Meditation Retreatวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดกิจกรรม FMC Meditation Retreat
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา ร่วมพิธีทำบุญงานสมโภชครบ 16 ปี วัดไทยมินนิโซตาวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา ร่วมพิธีทำบุญงานสมโภชครบ 16 ปี วัดไทยมินนิโซตา
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์
นักเรียน ร.ร. New Haw Community School เรียนรู้สมาธิ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน นักเรียน ร.ร. New Haw Community School เรียนรู้สมาธิ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดโครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 1วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดโครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 1
วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
วัดพระธรรมกายเเมนเชสเตอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายเเมนเชสเตอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
 
<1> 2 3 4 ..  147  148    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด