ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 171 จาก 186)
วัดพระธรรมกายบูโรสจัดงานบุญบูชาข้าวพระเดือนมิถุนายนวัดพระธรรมกายบูโรสจัดงานบุญบูชาข้าวพระเดือนมิถุนายน
วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายลอนดอนจัดงานบุญบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายเทนเนสซีจัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายเทนเนสซีจัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายฮ่องกงจัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายฮ่องกงจัดพิธีทอดผ้าป่า
วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กร่วมประชุมสันติภาพโลกวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กร่วมประชุมสันติภาพโลก
วัดภาวนาหยางจูร่วมงานวันวิสาขบูชาของประเทศเกาหลีใต้วัดภาวนาหยางจูร่วมงานวันวิสาขบูชาของประเทศเกาหลีใต้
วัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดพิธีอัญเชิญจักรแก้ววัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดพิธีอัญเชิญจักรแก้ว
วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีถวายคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
วัดพระธรรมกายดีซีร่วมงานวันวิสาขบูชาที่ทำเนียบขาววัดพระธรรมกายดีซีร่วมงานวันวิสาขบูชาที่ทำเนียบขาว
รวมสกู๊ปพิเศษ รวมสกู๊ปพิเศษ "เส้นทางสันติภาพ" การอัญเชิญและสมโภช "แก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย"
รวมโอวาทพระมหาเถระที่เมตตารับอาราธนามาร่วมในพิธีผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายบาวาเรียรวมโอวาทพระมหาเถระที่เมตตารับอาราธนามาร่วมในพิธีผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายบาวาเรีย
รวมเพลงงานผูกพัทธสีมาสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรียรวมเพลงงานผูกพัทธสีมาสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย
กำหนดการพิธีผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายบาวาเรียกำหนดการพิธีผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายบาวาเรีย
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด