ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 172 จาก 186)
งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียวงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว
วัดพระธรรมกายดีซีจัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายดีซีจัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายอิบาราชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ เดือนพฤษภาคมวัดพระธรรมกายอิบาราชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ เดือนพฤษภาคม
วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญบูชาข้าวพระ เดือนพฤษภาคมวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญบูชาข้าวพระ เดือนพฤษภาคม
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดพิธีบูชาข้าวพระ เดือนพฤษภาคมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดพิธีบูชาข้าวพระ เดือนพฤษภาคม
วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลจัดพิธีบูชาข้าวพระ เดือนพฤษภาคมวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลจัดพิธีบูชาข้าวพระ เดือนพฤษภาคม
วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายเท็กซัสจัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายเท็กซัสจัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันคุ้มครองโลก
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดงานบุญวันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดงานบุญวันคุ้มครองโลก
ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม
วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตจัดงานบุญวันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตจัดงานบุญวันคุ้มครองโลก
วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดงานวันคุ้มครองโลก 2558วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดงานวันคุ้มครองโลก 2558
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดงานวันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดงานวันคุ้มครองโลก
วัดภาวนามองโกเลียจัดปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลียรุ่นที่ 24 ครั้งที่ 6วัดภาวนามองโกเลียจัดปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลียรุ่นที่ 24 ครั้งที่ 6
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด