ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 3 จาก 176)
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านตลาดไทยวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านตลาดไทย
วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดกฐิน
วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เปิดโครงการวัด ประชา สร้างสุขวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เปิดโครงการวัด ประชา สร้างสุข
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานจุดเทียนรวมใจชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานจุดเทียนรวมใจชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ
พิธีทอดกฐินบรมเศรษฐี ณ วัดพระธรรมกายเทนเนสซีพิธีทอดกฐินบรมเศรษฐี ณ วัดพระธรรมกายเทนเนสซี
พิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายลอนดอนพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญครบรอบ 135 ปี พระมงคลเทพมุนีวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญครบรอบ 135 ปี พระมงคลเทพมุนี
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด