ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 3 จาก 196)
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิแก่นักเรียน Weydon Schoolวัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิแก่นักเรียน Weydon School
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ พาลูกเสือศึกษาพระพุทธศาสนาวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ พาลูกเสือศึกษาพระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านชิลีบานาน่าวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านชิลีบานาน่า
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่า
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระ
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด