ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 169 จาก 176)
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายนางาโน่จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินวัดพระธรรมกายนางาโน่จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมประเทศมาเลเซียจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557ศูนย์ปฏิบัติธรรมประเทศมาเลเซียจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557
วัดพระธรรมกายไทเปจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2557วัดพระธรรมกายไทเปจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายปารีสจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ.2557วัดพระธรรมกายปารีสจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ.2557
วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557
วัดพระธรรมกายบอสตันจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2557วัดพระธรรมกายบอสตันจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายบูโรสจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557วัดพระธรรมกายบูโรสจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557
ผู้บัญชาการตำรวจเมือง Slagelse ขอบคุณวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ลุสท์สโกวผู้บัญชาการตำรวจเมือง Slagelse ขอบคุณวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ลุสท์สโกว
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด