ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 171 จาก 176)
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้ววัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว
วัดพระธรรมกายบูโรสจัดปฏิบัติธรรมเมืองวอรแบร์วัดพระธรรมกายบูโรสจัดปฏิบัติธรรมเมืองวอรแบร์
วัดพระธรรมกายซีแอตเติลจัดปฏิบัติธรรมเมืองเรดมอนด์วัดพระธรรมกายซีแอตเติลจัดปฏิบัติธรรมเมืองเรดมอนด์
วัดพุทธฮัมบวร์กจัดปฏิบัติธรรมเมืองเฟลนบวร์กวัดพุทธฮัมบวร์กจัดปฏิบัติธรรมเมืองเฟลนบวร์ก
วัดพระธรรมกายบูโรสจัดปฏิบัติธรรมเมืองทรอลแฮตตั้นวัดพระธรรมกายบูโรสจัดปฏิบัติธรรมเมืองทรอลแฮตตั้น
วัดพระธรรมกายดีซีจัดงานบุญอาทิตย์วัดพระธรรมกายดีซีจัดงานบุญอาทิตย์
วัดพระธรรมกายบอสตันจัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอสตันจัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพุทธไฮล์บรอนน์จัดปฏิบัติธรรม เมือง stuttgartวัดพุทธไฮล์บรอนน์จัดปฏิบัติธรรม เมือง stuttgart
วัดพระธรรมกายนางาโน่จัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายนางาโน่จัดพิธีทอดผ้าป่า
วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตจัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตจัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายบูโรสจัดปฏิบัติธรรมเมืองโอสเทิร์ปวัดพระธรรมกายบูโรสจัดปฏิบัติธรรมเมืองโอสเทิร์ป
วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีบูชาข้าวพระ เดือนกันยายนวัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีบูชาข้าวพระ เดือนกันยายน
วัดพุทธฮัมบวร์กจัดปฏิบัติธรรมเมืองบาซิ่งเฮาเซนวัดพุทธฮัมบวร์กจัดปฏิบัติธรรมเมืองบาซิ่งเฮาเซน
วัดพระธรรมกายบอสตันจัดสอนสมาธิเบื้องต้นให้สาธุชนวัดพระธรรมกายบอสตันจัดสอนสมาธิเบื้องต้นให้สาธุชน
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด