ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 172 จาก 176)
วัดภาวนาปาล์มบีชจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์วัดภาวนาปาล์มบีชจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีบูชาข้าวพระ เดือนกันยายนวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีบูชาข้าวพระ เดือนกันยายน
วัดภาวนาหยางจูจัดพิธีบูชาข้าวพระวัดภาวนาหยางจูจัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายดันนีดินจัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายดันนีดินจัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายวัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีอัญเชิญพระประธานวัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีอัญเชิญพระประธาน
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดบวชอุบาสิกาแก้ววัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดบวชอุบาสิกาแก้ว
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงาน 97 ปี วันครูวิชชาธรรมกายวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงาน 97 ปี วันครูวิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกายชิคาโกจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายชิคาโกจัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์จัดงานบุญวันอาทิตย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดปฏิบัติธรรมเมืองฮอร์เท่นวัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดปฏิบัติธรรมเมืองฮอร์เท่น
วัดพระธรรมกายบอสตันจัดงานบุญวันธรรมชัยวัดพระธรรมกายบอสตันจัดงานบุญวันธรรมชัย
วัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีถวายกองทุนการศึกษาวัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีถวายกองทุนการศึกษา
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด