ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 2 จาก 186)
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญครบรอบ 111 ปี คุณยายอาจารย์ฯวัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญครบรอบ 111 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองโอเดนเซ่วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองโอเดนเซ่
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายฟลอริดา สอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายฟลอริดา สอนสมาธิชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว สอนสมาธิแก่นักเรียนชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว สอนสมาธิแก่นักเรียนชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายดีซี จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายดีซี จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายบอสตัน จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดชั้นเรียนทำสมาธิทุกวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดชั้นเรียนทำสมาธิทุกวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย นำชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิ ในงาน THE LOVE STORMวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย นำชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิ ในงาน THE LOVE STORM
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด