ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 2 จาก 173)
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
ตำรวจใหม่จากสถานีตำรวจเมือง Surrey เรียนรู้สมาธิ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน ตำรวจใหม่จากสถานีตำรวจเมือง Surrey เรียนรู้สมาธิ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลาวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษาวัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษา
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน 9 วัดวัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน 9 วัด
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งวัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ร่วมงานบุญชุมชนสัมพันธ์วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ร่วมงานบุญชุมชนสัมพันธ์
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด