ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 4 จาก 173)
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมเมืองฟอร์ตลอเดอร์เดลวัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมเมืองฟอร์ตลอเดอร์เดล
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานสวดพระปาฏิโมกข์วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานสวดพระปาฏิโมกข์
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองโอเดนเซ่วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองโอเดนเซ่
รร. Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกวรร. Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาววัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรมร้านสวีทไรซ์ ไทยคุยซีนวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรมร้านสวีทไรซ์ ไทยคุยซีน
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช  วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
พิธีปฐมนิเทศ โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าพิธีปฐมนิเทศ โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองลาโซเดอฟอนวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองลาโซเดอฟอน
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ร่วมกิจกรรมงานเผยแผ่ชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ร่วมกิจกรรมงานเผยแผ่ชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด