ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 5 จาก 192)
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายสังฆทานวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายสังฆทาน
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดปฏิบัติธรรมพิเศษวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดปฏิบัติธรรมพิเศษ
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ รัฐเนวาดาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ รัฐเนวาดา
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์
วัดพระธรรมกายบอร์คโด จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอร์คโด จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดชั้นเรียนสมาธิวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดชั้นเรียนสมาธิ
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด