ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 5 จาก 176)
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษาวัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษา
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน 9 วัดวัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน 9 วัด
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งวัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ร่วมงานบุญชุมชนสัมพันธ์วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ร่วมงานบุญชุมชนสัมพันธ์
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด