บทสวดมนต์

(หน้า 1 จาก 2)
รวมบทสวดมนต์ข้ามปีรวมบทสวดมนต์ข้ามปี
คำกล่าวถวายเครื่องกันหนาวคำกล่าวถวายเครื่องกันหนาว
คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา
บทสวดมนต์พาหุงมหากา พร้อมคำแปลบทสวดมนต์พาหุงมหากา พร้อมคำแปล
คําอธิษฐานจิตปล่อยปลาคําอธิษฐานจิตปล่อยปลา
คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าเช็ดตัวและหลอดไฟคำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าเช็ดตัวและหลอดไฟ
คำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทานคำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทาน
บทสวดธรรมกายานุสติกถาบทสวดธรรมกายานุสติกถา
ศีล 5 ความหมายของศีล 5ศีล 5 ความหมายของศีล 5
อานิสงส์ของการรักษาศีล 5อานิสงส์ของการรักษาศีล 5
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปลบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
คําบูชาพระรัตนตรัยคําบูชาพระรัตนตรัย
พุทธศาสนสุภาษิตพุทธศาสนสุภาษิต
ศีล 8 คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปลศีล 8 คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล
บทสวดมนต์ทำวัตรเย็นบทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด