มหาปูชนียาจารย์

(หน้า 12 จาก 14)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 24 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 24 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 23 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 23 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 22 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 22 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 18 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 18 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 20 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 20 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 19 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 19 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 17 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 17 มกราคม พ.ศ.2555
ธุดงค์ธรรมชัยผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ยังคงมุ่งมั่นเดินทำสมาธิภาวนา เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติให้แผ่นดินธุดงค์ธรรมชัยผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ยังคงมุ่งมั่นเดินทำสมาธิภาวนา เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติให้แผ่นดิน
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 16 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 16 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 14 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 14 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 15 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 15 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 7 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 7 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 13  มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 13 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 12 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 12 มกราคม พ.ศ.2555
การเตรียมตัวต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย (สำหรับสาธุชน)การเตรียมตัวต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย (สำหรับสาธุชน)
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด