ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 72)
ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดพิจิตรจัดพิธีทอดผ้าป่าศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดพิจิตรจัดพิธีทอดผ้าป่า
จังหวัดบึงกาฬจัดตักบาตรพระ 1,300 รูปจังหวัดบึงกาฬจัดตักบาตรพระ 1,300 รูป
จ.สมุทรปราการ จัดตักบาตรพระ 11,111 รูปจ.สมุทรปราการ จัดตักบาตรพระ 11,111 รูป
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ปีที่ 10 ครั้งที่ 106พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ปีที่ 10 ครั้งที่ 106
จ.เชียงใหม่ เปิดโครงการหมู่บ้านใกล้วัดปฏิบัติศีล 5จ.เชียงใหม่ เปิดโครงการหมู่บ้านใกล้วัดปฏิบัติศีล 5
จ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5จ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดผ้าป่าศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดผ้าป่า
พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก 3 ภาษาและถวายทุนการศึกษาพระนานาชาติพิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก 3 ภาษาและถวายทุนการศึกษาพระนานาชาติ
ภูพาน จ.สกลนคร จัดตักบาตรพระ 1,234 รูปภูพาน จ.สกลนคร จัดตักบาตรพระ 1,234 รูป
เมืองฝาง ครบ 1,373 ปี ทำบุญตักบาตรพระพันรูปเมืองฝาง ครบ 1,373 ปี ทำบุญตักบาตรพระพันรูป
จ.นครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัดจ.นครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด
ชาวมองโกเลียสนใจศึกษาการนั่งสมาธิชาวมองโกเลียสนใจศึกษาการนั่งสมาธิ
มหาเถรสมาคมเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระราชาคณะมหาเถรสมาคมเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระราชาคณะ
ตักบาตรเฟรชชี่ พระสงฆ์ 554 รูป ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตักบาตรเฟรชชี่ พระสงฆ์ 554 รูป ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง 2557กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง 2557
 
<1> 2 3 4 ..  70  71    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด