ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 118)
จจ.ปทุมธานี เยี่ยมชมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจจ.ปทุมธานี เยี่ยมชมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
พิธีอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาท 4 โครงการพิธีอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาท 4 โครงการ
พิธีทอดผ้าป่าและฉลองครบรอบ 1 ปี วัดภาวนาโซลพิธีทอดผ้าป่าและฉลองครบรอบ 1 ปี วัดภาวนาโซล
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนเมษายนวัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนเมษายน
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
นิทรรศการและภาพยนตร์ 3D (Idols 14 สามเณรอรหันต์)นิทรรศการและภาพยนตร์ 3D (Idols 14 สามเณรอรหันต์)
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนบรรพชาศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนบรรพชา
บรรยากาศรายงานตัวว่าที่สามเณร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยบรรยากาศรายงานตัวว่าที่สามเณร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2562 ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2562
ทีมงานชวนบวชจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรทีมงานชวนบวชจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณร
เด็กและเยาวชน อ.โนนดินแดง สนใจสมัครบวชภาคฤดูร้อนเด็กและเยาวชน อ.โนนดินแดง สนใจสมัครบวชภาคฤดูร้อน
วัดพระธรรมกายจัดพิธีปุพพเปตพลี ครั้งที่ 87วัดพระธรรมกายจัดพิธีปุพพเปตพลี ครั้งที่ 87
ทีมงานจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนบวชสามเณรทีมงานจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนบวชสามเณร
บรรยากาศการชวนบวชทีมงาน จังหวัดกาญจนบุรีบรรยากาศการชวนบวชทีมงาน จังหวัดกาญจนบุรี
ทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม ดอนเมือง ลงพื้นที่ชวนบวช ณ ชุมชนบางบัวทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม ดอนเมือง ลงพื้นที่ชวนบวช ณ ชุมชนบางบัว
 
<1> 2 3 4 ..  117  118    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด