ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 89)
วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 12 ครั้งที่ 123วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 12 ครั้งที่ 123
วัดพระธรรมกายมอบปัจจัยช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหว ณ เมืองพุกามวัดพระธรรมกายมอบปัจจัยช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหว ณ เมืองพุกาม
พิธีตักบาตรพระภิกษุ - สามเณร 309 รูป ณ อบต.คลองสามพิธีตักบาตรพระภิกษุ - สามเณร 309 รูป ณ อบต.คลองสาม
พิธีตัดปอยผมรุ่นบูชาธรรม 99 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายพิธีตัดปอยผมรุ่นบูชาธรรม 99 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปี 2558พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปี 2558
พระภิกษุรุ่นบูชาธรรม 48 พรรษาพระเทพญาณมหามุนี ลงพื้นที่บูรณะวัดบางขันธ์พระภิกษุรุ่นบูชาธรรม 48 พรรษาพระเทพญาณมหามุนี ลงพื้นที่บูรณะวัดบางขันธ์
คณะผู้นำองค์กรศาสนาประเทศอินเดียเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายคณะผู้นำองค์กรศาสนาประเทศอินเดียเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
วัดพระธรรมกายจัดงานบุญทอดผ้าป่า เนื่องในวันธรรมชัยวัดพระธรรมกายจัดงานบุญทอดผ้าป่า เนื่องในวันธรรมชัย
มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือวัด ชาวบ้าน จ.นราธิวาสมูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือวัด ชาวบ้าน จ.นราธิวาส
พิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้องพระอารามหลวงพิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จัดถวายสังฆทาน 150 วัดศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จัดถวายสังฆทาน 150 วัด
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายส่งข้าวสารอาหารแห้ง 16 ตัน ช่วยเหลือใน จ.นราธิวาสวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายส่งข้าวสารอาหารแห้ง 16 ตัน ช่วยเหลือใน จ.นราธิวาส
คณะสงฆ์จาก 5 จังหวัดภาคเหนือภาคเหนือร่วมถวายกำลังใจแด่พระเทพญาณมหามุนีคณะสงฆ์จาก 5 จังหวัดภาคเหนือภาคเหนือร่วมถวายกำลังใจแด่พระเทพญาณมหามุนี
มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพ 900 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.น่านมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพ 900 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน
พุทธศาสนิกชนร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย
 
<1> 2 3 4 ..  87  88    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด