ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 89)
วัดพระธรรมกายจัดงานบุญทอดผ้าป่า เนื่องในวันธรรมชัยวัดพระธรรมกายจัดงานบุญทอดผ้าป่า เนื่องในวันธรรมชัย
มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือวัด ชาวบ้าน จ.นราธิวาสมูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือวัด ชาวบ้าน จ.นราธิวาส
พิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้องพระอารามหลวงพิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จัดถวายสังฆทาน 150 วัดศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จัดถวายสังฆทาน 150 วัด
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายส่งข้าวสารอาหารแห้ง 16 ตัน ช่วยเหลือใน จ.นราธิวาสวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายส่งข้าวสารอาหารแห้ง 16 ตัน ช่วยเหลือใน จ.นราธิวาส
คณะสงฆ์จาก 5 จังหวัดภาคเหนือภาคเหนือร่วมถวายกำลังใจแด่พระเทพญาณมหามุนีคณะสงฆ์จาก 5 จังหวัดภาคเหนือภาคเหนือร่วมถวายกำลังใจแด่พระเทพญาณมหามุนี
มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพ 900 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.น่านมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพ 900 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน
พุทธศาสนิกชนร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย จัดงานวันมหารำลึก ครั้งที่ 27วัดพระธรรมกาย จัดงานวันมหารำลึก ครั้งที่ 27
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.แม่ฮ่องสอน ถวายโล่เกียรติยศแด่พระเทพญาณมหามุนีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.แม่ฮ่องสอน ถวายโล่เกียรติยศแด่พระเทพญาณมหามุนี
คณะสงฆ์ 5 จังหวัดอีสาน ถวายกำลังใจพระเทพญาณมหามุนีคณะสงฆ์ 5 จังหวัดอีสาน ถวายกำลังใจพระเทพญาณมหามุนี
วัดพระธรรมกายจัดพิธีตักบาตรพระ 500 รูป ณ บริเวณถนนสุขสบายวัดพระธรรมกายจัดพิธีตักบาตรพระ 500 รูป ณ บริเวณถนนสุขสบาย
โปรดเกล้าสมณศักดิ์พิเศษ 12 สิงหา 85 รูปโปรดเกล้าสมณศักดิ์พิเศษ 12 สิงหา 85 รูป
คณะสงฆ์ 6 จังหวัดภาคตะวันออกร่วมถวายกำลังใจแด่พระเทพญาณมหามุนีคณะสงฆ์ 6 จังหวัดภาคตะวันออกร่วมถวายกำลังใจแด่พระเทพญาณมหามุนี
คณะครู-นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพเข้าชมนิทรรศการและพิมพ์ของขวัญ ณ วัดพระธรรมกายคณะครู-นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพเข้าชมนิทรรศการและพิมพ์ของขวัญ ณ วัดพระธรรมกาย
 
<1> 2 3 4 ..  87  88    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด