ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 92)
เสียงจากแอฟริกาใต้ สู่ UN.ให้รัฐบาลไทยยกเลิกมาตรา 44 ที่ข่มเหงรังแกพระภิกษุสงฆ์และวัดในพระพุทธศาสนาเสียงจากแอฟริกาใต้ สู่ UN.ให้รัฐบาลไทยยกเลิกมาตรา 44 ที่ข่มเหงรังแกพระภิกษุสงฆ์และวัดในพระพุทธศาสนา
จดหมายและแถลงการณ์ของความเมตาธรรมจาก มส แก้ไขปัญหาวัดพระธรรมกายจดหมายและแถลงการณ์ของความเมตาธรรมจาก มส แก้ไขปัญหาวัดพระธรรมกาย
พุทธฮ่องกงขอให้รัฐบาลทหารยกเลิกการใช้ ม.44 ต่อวัดพระธรรมกายพุทธฮ่องกงขอให้รัฐบาลทหารยกเลิกการใช้ ม.44 ต่อวัดพระธรรมกาย
ประธานสมัชชาพุทธนิวยอร์ก ขอพลเอกประยุทธ์ ยกเลิก ม.44 ต่อชาวพุทธไทยประธานสมัชชาพุทธนิวยอร์ก ขอพลเอกประยุทธ์ ยกเลิก ม.44 ต่อชาวพุทธไทย
พระสงฆ์จังหวัดสกลนคร ขอบิณฑบาต ยกเลิก ม.44พระสงฆ์จังหวัดสกลนคร ขอบิณฑบาต ยกเลิก ม.44
พระสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ขอบิณฑบาต นายก ยกเลิก ม.44พระสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ขอบิณฑบาต นายก ยกเลิก ม.44
สมาพันธ์นักกฏหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ ออกแถลงการณ์ให้ยกเลิก ม.44 เหตุขัดกับหลักนิติธรรมสมาพันธ์นักกฏหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ ออกแถลงการณ์ให้ยกเลิก ม.44 เหตุขัดกับหลักนิติธรรม
แถลงการณ์สมาคมเปรีญยธรรม 9 ประโยค (สป9)แถลงการณ์สมาคมเปรีญยธรรม 9 ประโยค (สป9)
วัดพระธรรมกายไม่ทิ้งคณะสงฆ์ 323 วัด  13 ปีช่วยแล้วกว่า 300 ล้านบาทวัดพระธรรมกายไม่ทิ้งคณะสงฆ์ 323 วัด 13 ปีช่วยแล้วกว่า 300 ล้านบาท
วัดพระธรรมกายเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำระฆัง 20 ครั้ง ถวาย “สมเด็จพระสังฆราช”วัดพระธรรมกายเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำระฆัง 20 ครั้ง ถวาย “สมเด็จพระสังฆราช”
วัดพระธรรมกายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วันวัดพระธรรมกายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน
มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้วัดไทยทั่วโลกจัดสวดมนต์ข้ามปีมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้วัดไทยทั่วโลกจัดสวดมนต์ข้ามปี
พิธีตักบาตรพระ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9พิธีตักบาตรพระ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
พุทธศาสนิกชนแน่นวัดทำบุญอุปกรณ์กันหนาวพุทธศาสนิกชนแน่นวัดทำบุญอุปกรณ์กันหนาว
ชาวรังสิตและศูนย์การค้าตลาดรังสิตร่วมทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์ ๙ วัด ๑๒๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลชาวรังสิตและศูนย์การค้าตลาดรังสิตร่วมทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์ ๙ วัด ๑๒๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
 
<1> 2 3 4 ..  90  91    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด