ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 115)
ชาวเมียนมาร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดพระธรรมกายชาวเมียนมาร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดพระธรรมกาย
ภิกษุณีนิกายมหายานจากประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมวัดพระธรรมกายภิกษุณีนิกายมหายานจากประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมวัดพระธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย จัดบวชนานาชาติ AECวัดพระธรรมกาย จัดบวชนานาชาติ AEC
พิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอนพิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทนานาชาติ AEC รุ่นที่ 2วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทนานาชาติ AEC รุ่นที่ 2
ชาวจีน มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายชาวจีน มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
ชาวไต้หวัน มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายชาวไต้หวัน มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหม จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหม จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
พิธีสมโภชมหากฐินสามัคคีครอบครัวเด็กดี ณ วราภาเนอร์สเซอรี่พิธีสมโภชมหากฐินสามัคคีครอบครัวเด็กดี ณ วราภาเนอร์สเซอรี่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จัดงานบุญทอดกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จัดงานบุญทอดกฐิน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ จัดพิธีทอดกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ จัดพิธีทอดกฐิน
ธุดงคสถานนครธรรม จัดพิธีปุพพเปตพลีธุดงคสถานนครธรรม จัดพิธีปุพพเปตพลี
ชาวเมียนมา มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายชาวเมียนมา มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
 
<1> 2 3 4 ..  113  114    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด