ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 96)
พิธีตักบาตรปี๋ใหม่เมือง ณ หมู่บ้านแลนด์ แอนด์เฮาส์พาร์คพิธีตักบาตรปี๋ใหม่เมือง ณ หมู่บ้านแลนด์ แอนด์เฮาส์พาร์ค
ชาวต่างชาติเยี่ยม ชมวัดพระธรรมกายชาวต่างชาติเยี่ยม ชมวัดพระธรรมกาย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่
พิธีอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2561พิธีอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2561
พิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่พิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่
แพทย์ชาวเยอรมัน เมืองโคโลน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายแพทย์ชาวเยอรมัน เมืองโคโลน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท รุ่นวันคุ้มครองโลกพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท รุ่นวันคุ้มครองโลก
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์อบรมวัดศรีรัตนารามพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์อบรมวัดศรีรัตนาราม
กิจกรรมวันรวมพลังสามเณร ณ ธุดงคสถานแก่นตะวันขอนแก่นกิจกรรมวันรวมพลังสามเณร ณ ธุดงคสถานแก่นตะวันขอนแก่น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จัดโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จัดโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้ว
สามเณรที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ออกบิณฑบาตชุมชมร่วมอุทิศสามเณรที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ออกบิณฑบาตชุมชมร่วมอุทิศ
หมู่บ้านเอื้ออาทร จัดพิธีตักบาตรพระ 29 รูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หมู่บ้านเอื้ออาทร จัดพิธีตักบาตรพระ 29 รูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ธุดงคสถานร้อยเอ็ด จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนธุดงคสถานร้อยเอ็ด จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
สามเณรภาคฤดูร้อน ออกบิณฑบาต ณ ซอยละม้ายอุทิศสามเณรภาคฤดูร้อน ออกบิณฑบาต ณ ซอยละม้ายอุทิศ
 
<1> 2 3 4 ..  94  95    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด