ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 109)
พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9 ประโยค ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงพิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9 ประโยค ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง
พิธีสมโภชมหารัตนรังสีสีหบัญชร วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล พิธีสมโภชมหารัตนรังสีสีหบัญชร วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมร่วมกับรร.วัดมะเกลือ จัดอบรมศีลธรรมศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมร่วมกับรร.วัดมะเกลือ จัดอบรมศีลธรรม
ชาวอินเดีย มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายชาวอินเดีย มาเยี่ยมวัดพระธรรมกาย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5
กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ รร.บ้านทุ่งเลนกิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ รร.บ้านทุ่งเลน
ชาวเวียดนาม เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายชาวเวียดนาม เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
รร.สะพานที่ 3 จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรรร.สะพานที่ 3 จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ชมรมพุทธศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมชวนน้องมาสวดมนต์ ปีที่ 2ชมรมพุทธศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมชวนน้องมาสวดมนต์ ปีที่ 2
ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561
ครอบครัวปัญญา จัดสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตรครอบครัวปัญญา จัดสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร
โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมอบรมค่ายศีลธรรมโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมอบรมค่ายศีลธรรม
โครงการค่ายยุวชนเขาชะเมาแดนธรรมระยองโครงการค่ายยุวชนเขาชะเมาแดนธรรมระยอง
กิจกรรมวันพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จ.ระนองกิจกรรมวันพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จ.ระนอง
ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษ
 
<1> 2 3 4 ..  107  108    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด