ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 74)
ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน อ.วังเจ้า จัดพิธีทอดกฐินประจำปี พ.ศ. 2557ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน อ.วังเจ้า จัดพิธีทอดกฐินประจำปี พ.ศ. 2557
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557
พิธีทอดกฐิน วัดวังกอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557พิธีทอดกฐิน วัดวังกอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557
ธุดงคสถานนครธรรมจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557ธุดงคสถานนครธรรมจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557
พิธีปฐมกฐินศูนย์อบรมเยาวชนสุราษฎร์ธานีพิธีปฐมกฐินศูนย์อบรมเยาวชนสุราษฎร์ธานี
ธุดงคสถานอุบลราชธานีจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557ธุดงคสถานอุบลราชธานีจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557
เด็กดี V-Star รร.หนองฉางวิทยาบอกบุญกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star รร.หนองฉางวิทยาบอกบุญกฐินสัมฤทธิ์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557
ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557
พิธีปฐมกฐินศูนย์อบรมเยาวชนนทบุรีพิธีปฐมกฐินศูนย์อบรมเยาวชนนทบุรี
พิธีทอดปฐมกฐินศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาพิธีทอดปฐมกฐินศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
พิธีบรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัดปีที่ 6พิธีบรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัดปีที่ 6
มูลนิธิธรรมกายร่วมงานครบรอบ 13 ปี นสพ.คมชัดลึกมูลนิธิธรรมกายร่วมงานครบรอบ 13 ปี นสพ.คมชัดลึก
กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star จ.พิจิตรกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star จ.พิจิตร
ข่าวตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ.ตลาดน้ำท่าคาข่าวตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ.ตลาดน้ำท่าคา
 
<1> 2 3 4 ..  72  73    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด