ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 93)
สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก สนามสอบวัดพระธรรมกายสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก สนามสอบวัดพระธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย จัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสวรรคตครบ 1 ปี ร.9วัดพระธรรมกาย จัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสวรรคตครบ 1 ปี ร.9
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมและแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมและแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา"
องค์การพุทธโลกสร้างอุโบสถถวายวัดในประเทศบังคลาเทศองค์การพุทธโลกสร้างอุโบสถถวายวัดในประเทศบังคลาเทศ
เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จว.ชายแดนใต้ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จว.ชายแดนใต้ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ชุมชนสันติสุขเบตง ร่วมสวดธัมมจักวันอาสาฬหบูชาชุมชนสันติสุขเบตง ร่วมสวดธัมมจักวันอาสาฬหบูชา
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมวิทยาลัยการอาชีพสังขะ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 6 3 ประโยควัดพระธรรมกาย จัดพิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 6 3 ประโยค
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญต้นเดือนกรกฎาคมวัดพระธรรมกาย จัดงานบุญต้นเดือนกรกฎาคม
ถวายสังฆทานแด่สงฆ์ชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 127 จ.นราธิวาสถวายสังฆทานแด่สงฆ์ชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 127 จ.นราธิวาส
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา จัดพิธีเวียนประทักษิณและบรรพชาสามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา จัดพิธีเวียนประทักษิณและบรรพชาสามเณร
พิธีมอบถุงยังชีพช่วยภัยน้ำท่วมประเทศศรีลังกาพิธีมอบถุงยังชีพช่วยภัยน้ำท่วมประเทศศรีลังกา
สมเด็จพระสังฆราช นำพสกนิกรเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในหลวงรัชกาลที่ 9สมเด็จพระสังฆราช นำพสกนิกรเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
ขอเชิญร่วมมุทิตาสักการะ มหาเปรียญธรรม ๖ ประโยคและ ๙ ประโยคขอเชิญร่วมมุทิตาสักการะ มหาเปรียญธรรม ๖ ประโยคและ ๙ ประโยค
โครงการรักษ์วัด รักศีล5 ปวงประชาเป็นสุข ณ วัดเมตารางค์โครงการรักษ์วัด รักศีล5 ปวงประชาเป็นสุข ณ วัดเมตารางค์
 
<1> 2 3 4 ..  91  92    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด