ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 84)
พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือน รุ่นที่ 57พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือน รุ่นที่ 57
พิธีถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์ทวายพิธีถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์ทวาย
โรงเรียนวัดหนองหอยจัดพิธีเปิดโครงการรักษาศีล 5โรงเรียนวัดหนองหอยจัดพิธีเปิดโครงการรักษาศีล 5
ธุดงคสถานล้านนาจัดกิจกรรมวันพระ บูชารัตนเจดีย์ด้วยประทีปโคมไฟธุดงคสถานล้านนาจัดกิจกรรมวันพระ บูชารัตนเจดีย์ด้วยประทีปโคมไฟ
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดผ้าป่าถวายข้าวสารศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดผ้าป่าถวายข้าวสาร
พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 56พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 56
โรงเรียนบ้านหนองพลวง เปิดโครงการ โรงเรียนรักษา ศีล 5 ระดับ 2โรงเรียนบ้านหนองพลวง เปิดโครงการ โรงเรียนรักษา ศีล 5 ระดับ 2
มูลนิธิธรรมกาย - องค์การยุวพุทธโลก ช่วยผู้ประสบอุทกภัยเมียนมาร์หลังน้ำลดมูลนิธิธรรมกาย - องค์การยุวพุทธโลก ช่วยผู้ประสบอุทกภัยเมียนมาร์หลังน้ำลด
ศรัทธาไทย - เทศแน่น ตักบาตรหมื่นรูปหาดใหญ่ไร้ป่วนศรัทธาไทย - เทศแน่น ตักบาตรหมื่นรูปหาดใหญ่ไร้ป่วน
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดอะมิงกะลาชโยมูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดอะมิงกะลาชโย
ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรจัดอบรมอุบาสิกาแก้วศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรจัดอบรมอุบาสิกาแก้ว
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือน้ำท่วมประเทศเมียนมาร์จากเหตุน้ำป่าไหลหลากมูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือน้ำท่วมประเทศเมียนมาร์จากเหตุน้ำป่าไหลหลาก
วัดเวียงโพธิ์งาม จัดปฏิบัติธรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5วัดเวียงโพธิ์งาม จัดปฏิบัติธรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดอบรมอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 3ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดอบรมอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 3
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่เมียนมาร์วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่เมียนมาร์
 
<1> 2 3 4 ..  82  83    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด