ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 82)
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkhaมูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkha
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่องมูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่อง
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่องมูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่อง
มูลนิธิธรรมกายมอบปัจจัยช่วยเหลือวัดพระพนาสนฑ์จากเหตุไฟไหม้มูลนิธิธรรมกายมอบปัจจัยช่วยเหลือวัดพระพนาสนฑ์จากเหตุไฟไหม้
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 112 จ.สงขลาพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 112 จ.สงขลา
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่องมูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่อง
สหรัฐเปิดทำเนียบขาวจัดวิสาขบูชาโลกครั้งแรกสหรัฐเปิดทำเนียบขาวจัดวิสาขบูชาโลกครั้งแรก
มูลนิธิธรรมกายให้ความช่วยเหลือวัดที่เนปาลมูลนิธิธรรมกายให้ความช่วยเหลือวัดที่เนปาล
มูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่องมูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่อง
หัวหน้าพระธรรมทูตอินเดีย - เนปาลเยี่ยมศูนย์วัดพระธรรมกายหัวหน้าพระธรรมทูตอินเดีย - เนปาลเยี่ยมศูนย์วัดพระธรรมกาย
รัฐบาลเมียนร์ม่ามอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรช่วยเหลืออัคคีภัยรัฐบาลเมียนร์ม่ามอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรช่วยเหลืออัคคีภัย
มูลนิธิธรรมกายจัดตั้งโรงทาน ณ เมือง Dharmasthali ประเทศเนปาลมูลนิธิธรรมกายจัดตั้งโรงทาน ณ เมือง Dharmasthali ประเทศเนปาล
มูลนิธิธรรมกายมอบเต็นท์ขนาดใหญ่ที่เนปาลมูลนิธิธรรมกายมอบเต็นท์ขนาดใหญ่ที่เนปาล
มูลนิธิธรรมกายส่งอาหารและเต็นท์ช่วยผู้ประสบภัยที่เนปาลมูลนิธิธรรมกายส่งอาหารและเต็นท์ช่วยผู้ประสบภัยที่เนปาล
มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอัคคีภัยบ้านโอโละวิน เมืองทวาย เมียนม่าร์มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอัคคีภัยบ้านโอโละวิน เมืองทวาย เมียนม่าร์
 
<1> 2 3 4 ..  80  81    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด