ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 70)
ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีจัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 129 วัดศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีจัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 129 วัด
ข่าวพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น ครั้งที่ 10ข่าวพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร)พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร)
พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ มรณภาพ สิริอายุ 98 ปีพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ มรณภาพ สิริอายุ 98 ปี
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 104 จ.ยะลาพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 104 จ.ยะลา
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดพิธีบรรพชารุ่นเข้าพรรษา 2557วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดพิธีบรรพชารุ่นเข้าพรรษา 2557
ศูนย์กัลยาณมิตรจ.ตรัง จัดตักบาตรพระ 109 รูปศูนย์กัลยาณมิตรจ.ตรัง จัดตักบาตรพระ 109 รูป
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีตัดปอยผมสามเณรธรรมทายาทรุ่นที่ 2วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีตัดปอยผมสามเณรธรรมทายาทรุ่นที่ 2
วัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัชวัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์จัดพิธีถวายกองทุนแสงสว่างวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์จัดพิธีถวายกองทุนแสงสว่าง
วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดงานบุญวันเข้าพรรษา ปี 2557วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดงานบุญวันเข้าพรรษา ปี 2557
พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 12พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 12
ชมรมพุทธศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ พัฒนาวัดในวันเข้าพรรษาชมรมพุทธศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ พัฒนาวัดในวันเข้าพรรษา
วัดพระธรรมกายฮ่องกงจัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายฮ่องกงจัดพิธีทอดผ้าป่า
ชมรมพุทธศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารีจัดตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ชมรมพุทธศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารีจัดตักบาตรต้อนรับน้องใหม่
 
<1> 2 3 4 ..  68  69    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด