ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 4 จาก 124)
ชาวเมียนมา ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 108 รูปชาวเมียนมา ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 108 รูป
คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9,6,3 ประโยคคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9,6,3 ประโยค
พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธรรมกาย
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาสมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ชาวศรีลังกา เดินทางมาเยี่ยมวัดพระธรรมกายชาวศรีลังกา เดินทางมาเยี่ยมวัดพระธรรมกาย
พิธีปิดแผ่นทอง โปรยรัตนชาติ สถาปนามหารัตนรังสีสีหบัญชรพิธีปิดแผ่นทอง โปรยรัตนชาติ สถาปนามหารัตนรังสีสีหบัญชร
พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทนานาชาติ IDOP 17พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทนานาชาติ IDOP 17
กลุ่มเยาวชนจากต่างประเทศ เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายกลุ่มเยาวชนจากต่างประเทศ เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
พิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมาพิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมา
ชาวเวียดนาม เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายชาวเวียดนาม เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนกรกฎาคมวัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนกรกฎาคม
พิธีตัดปอยผม โครงการธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ปี 2562พิธีตัดปอยผม โครงการธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ปี 2562
พิธีต้อนรับมหาเปรียญธรรม 3 ประโยคและประโยค 1-2 ณ วัดบ้านขุนพิธีต้อนรับมหาเปรียญธรรม 3 ประโยคและประโยค 1-2 ณ วัดบ้านขุน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดพิธีไหว้ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดพิธีไหว้ครู
พระธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่พุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 5 เดินธรรมยาตราพระธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่พุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 5 เดินธรรมยาตรา
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด