ข้อคิดรอบตัว

(หน้า 3 จาก 9)
ชมจากใจใครก็รักชมจากใจใครก็รัก
“เหยียด” กายแตกต่างหรือใจตกต่ำ“เหยียด” กายแตกต่างหรือใจตกต่ำ
เรื่องของคนขี้อวดเรื่องของคนขี้อวด
จับดีเขา จับผิดเราจับดีเขา จับผิดเรา
ชาตินี้ ชาติหน้าชาตินี้ ชาติหน้า
เมื่อโลกเข้าสู่ช่วงกัปไขลงเมื่อโลกเข้าสู่ช่วงกัปไขลง
มิตรแท้ มิตรเทียมมิตรแท้ มิตรเทียม
สังคมอารมณ์ร้อนสังคมอารมณ์ร้อน
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๗)หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๗)
เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
ชีวิตจริง..บนสังคมออนไลน์ชีวิตจริง..บนสังคมออนไลน์
เลิกติดเกมอย่างนุ่มนวลเลิกติดเกมอย่างนุ่มนวล
การสวดมนต์โดยเข้าใจกับไม่เข้าใจความหมายมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรการสวดมนต์โดยเข้าใจกับไม่เข้าใจความหมายมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไร
การสวดมนต์เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำหรือเป็นหน้าที่เฉพาะของพระภิกษุการสวดมนต์เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำหรือเป็นหน้าที่เฉพาะของพระภิกษุ
ทำไมบางวัดมีสวดพรมน้ำมนต์มีสายสิญจน์บางวัดไม่มีจะมีผลแตกต่างกันหรือไม่ทำไมบางวัดมีสวดพรมน้ำมนต์มีสายสิญจน์บางวัดไม่มีจะมีผลแตกต่างกันหรือไม่
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด