คําคมภาษาอังกฤษ

(หน้า 1 จาก 11)
Tips For vocab learning Tips For vocab learning
English Proverbs #2English Proverbs #2
English Proverbs #1English Proverbs #1
Short Life, Long Life อายุสั้น อายุยืนShort Life, Long Life อายุสั้น อายุยืน
More Determination, More Merit ตั้งใจมาก ได้บุญมากMore Determination, More Merit ตั้งใจมาก ได้บุญมาก
For Your Own Benefit And For The Benefit Of Others ประโยชน์ตน และผู้อื่นFor Your Own Benefit And For The Benefit Of Others ประโยชน์ตน และผู้อื่น
Super-Advanced Meditation ทำวิชชาได้Super-Advanced Meditation ทำวิชชาได้
Merit & demerit are the only things we can take with usMerit & demerit are the only things we can take with us
No Nonsense Spoken ไม่เป็นสาระไม่พูดNo Nonsense Spoken ไม่เป็นสาระไม่พูด
คำคมภาษาอังกฤษ English Quotes คำคมประกอบภาพสวยๆคำคมภาษาอังกฤษ English Quotes คำคมประกอบภาพสวยๆ
It’s The Present That Counts สำคัญที่ปัจจุบันIt’s The Present That Counts สำคัญที่ปัจจุบัน
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Five Hindrances in Meditation คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Five Hindrances in Meditation
Youth Is Not A Factor If You Have Merit อายุน้อยไม่เป็นไร ขอให้บุญเยอะYouth Is Not A Factor If You Have Merit อายุน้อยไม่เป็นไร ขอให้บุญเยอะ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Triple Gem พระรัตนตรัย คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Triple Gem พระรัตนตรัย
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Meditation Experienceคําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Meditation Experience
 
<1> 2 3 4 ..  9  10    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด