ธรรมะมาแรง HOT!!

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝนศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝน

กำหนดการพิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์กำหนดการพิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์

นร. Walton Oak School ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอนนร. Walton Oak School ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน

ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษาขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา

ชมรมแกลงร่วมใจ จัดอบรมห้องเรียนศีลธรรมชมรมแกลงร่วมใจ จัดอบรมห้องเรียนศีลธรรม

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ปฏิทินปีใหม่ 2562 วัดพระธรรมกายขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ปฏิทินปีใหม่ 2562 วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดงานบุญ 134 ปี พระมงคลเทพมุนีวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดงานบุญ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี

สอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. 2561สอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. 2561

ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Dayชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ชมรมพุทธศาสน์ มรภ.พิบูลสงคราม จัดตักบาตรพระชมรมพุทธศาสน์ มรภ.พิบูลสงคราม จัดตักบาตรพระ

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญครบรอบ 134 ปีพระมงคลเทพมุนีวัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญครบรอบ 134 ปีพระมงคลเทพมุนี

ชาวไทย–เมียนมาร่วมกิจกรรมวันพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองชาวไทย–เมียนมาร่วมกิจกรรมวันพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญครอบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนีวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญครอบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี

โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 (ภาคฤดูหนาว)โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 (ภาคฤดูหนาว)

พิธีตัดปอยผมและปลงผม โครงการสามเณรดี ศรีเมืองลุงพิธีตัดปอยผมและปลงผม โครงการสามเณรดี ศรีเมืองลุง

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ชมรมพุทธศาสน์ ม.นเรศวร จัดตักบาตรประจำสัปดาห์ชมรมพุทธศาสน์ ม.นเรศวร จัดตักบาตรประจำสัปดาห์

พระธรรมทูตวัดพระธรรมกายยุโรป บำเพ็ญกุศลถวายรัชกาลที่ 9พระธรรมทูตวัดพระธรรมกายยุโรป บำเพ็ญกุศลถวายรัชกาลที่ 9

วัดพระธรรมกาย จัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9วัดพระธรรมกาย จัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลีศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

กำหนดการพิธีตักบาตรฉลองสามเณรบวชใหม่ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561กำหนดการพิธีตักบาตรฉลองสามเณรบวชใหม่ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

กับดัก comfort zoneกับดัก comfort zone

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายโตเกียว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนีวัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี

ขอเชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายขอเชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกาย

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนีวัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี

ธุดงคสถานอุบลราชธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณรธุดงคสถานอุบลราชธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณร

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญ 134 ปี พระมงคลเทพมุนีวัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี

วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5

 

Home

อ่านธรรมะ