ธรรมะมาแรง HOT!!

พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันธรรมชัยขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันธรรมชัย

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

นักเรียนจากประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายนักเรียนจากประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ฉลอง 2 ปีการสถาปนาบุญสถานเพื่อสันติภาพวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ฉลอง 2 ปีการสถาปนาบุญสถานเพื่อสันติภาพ

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์

สุขภาพกับธรรมชาติสุขภาพกับธรรมชาติ

วัดพระธรรมกายร่วมกับกาชาดเมียนมา ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมียนมาวัดพระธรรมกายร่วมกับกาชาดเมียนมา ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมียนมา

เทวดามารเทวดามาร

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองสตุทท์การ์ทวัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองสตุทท์การ์ท

พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค 4-5-7-8พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค 4-5-7-8

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 16-26 สิงหาคม 2561 เมืองทองธานีกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 16-26 สิงหาคม 2561 เมืองทองธานี

ประวัติการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรประวัติการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่นวัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่น

รร.พรประสาทวิทยา จัดตักบาตรวันแม่รร.พรประสาทวิทยา จัดตักบาตรวันแม่

ชาวเมียนมามอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับมูลนิธิธรรมกายชาวเมียนมามอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย

รร. โสตศึกษาเทพรัตน์ จัดค่ายอบรมศีลธรรมรร. โสตศึกษาเทพรัตน์ จัดค่ายอบรมศีลธรรม

วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

อบต.คลองสามร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9อบต.คลองสามร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ชาวศรีลังกา สนใจในการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายชาวศรีลังกา สนใจในการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกาย

ขบวนรถจากวัดพระธรรมกายมุ่งหน้านำความช่วยเหลือสู่ชาวเมียนมาขบวนรถจากวัดพระธรรมกายมุ่งหน้านำความช่วยเหลือสู่ชาวเมียนมา

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

พิธีบรรพชาอุปสมบท พระธรรมทายาทชาวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกพิธีบรรพชาอุปสมบท พระธรรมทายาทชาวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก

นิสัยไทยๆนิสัยไทยๆ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไน จัดพิธีบูชาข้าวพระศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

บวชชีพราหมณ์บวชชีพราหมณ์

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

เทวดาไม่แสดงตัวเทวดาไม่แสดงตัว

ประชุมสุดยอดผู้นำแห่งสันติภาพทวีปแอฟริกาประชุมสุดยอดผู้นำแห่งสันติภาพทวีปแอฟริกา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีปุพเปตพลีศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีปุพเปตพลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานแก่นตะวัน จัดพิธีทอดผ้าป่าศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานแก่นตะวัน จัดพิธีทอดผ้าป่า

วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์

นร.เข้าค่ายแกนนำเยาวชน รวมใจจุดโคมประทีป ศ.ปฏิบัติธรรมดอยหล่อนร.เข้าค่ายแกนนำเยาวชน รวมใจจุดโคมประทีป ศ.ปฏิบัติธรรมดอยหล่อ

สำนักเรียนพระปริยัติธรรม จัดงานวันสามเณรอินเตอร์สำนักเรียนพระปริยัติธรรม จัดงานวันสามเณรอินเตอร์

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลาวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา

วัดพระธรรมกายไทเป จัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายไทเป จัดพิธีทอดผ้าป่า

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาวัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดโครงการปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดโครงการปฏิบัติธรรม

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

 

Home

อ่านธรรมะ