ธรรมะมาแรง HOT!!

ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยสรรพสัตว์ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯขอเชิญร่วมพิธีปล่อยสรรพสัตว์ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ

บุปผรัตตชาดก ชาดกว่าด้วยเป็นทุกข์เพราะภรรยาไม่ได้ผ้าย้อมดอกคำบุปผรัตตชาดก ชาดกว่าด้วยเป็นทุกข์เพราะภรรยาไม่ได้ผ้าย้อมดอกคำ

บรรยากาศชวนบวชสามเณร ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่บรรยากาศชวนบวชสามเณร ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

ทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วพังงา ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วพังงา ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณร

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

นร. โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) เข้าค่ายอบรมศีลธรรมนร. โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) เข้าค่ายอบรมศีลธรรม

สมิทธิชาดก ชาดกว่าด้วยการไม่รู้เวลาตายสมิทธิชาดก ชาดกว่าด้วยการไม่รู้เวลาตาย

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัด One Day Meditation Workshop  วัดพระธรรมกายลอนดอน จัด One Day Meditation Workshop

ทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ชวนบวชทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ชวนบวช

พระภิกษุจากวัดพระธรรมกายรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากรัฐบาลเมียนมาพระภิกษุจากวัดพระธรรมกายรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากรัฐบาลเมียนมา

กินให้เป็นยากินให้เป็นยา

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ถวายการต้อนรับพระมหาเถรานุเถระวัดพระธรรมกายมินเนโซตา ถวายการต้อนรับพระมหาเถรานุเถระ

ศูนย์ประสานงานสมาธิทางสายกลาง สอนสมาธิ ณ สวนเลเบอร์นาดพลาซ่าอิโลอิโล ศูนย์ประสานงานสมาธิทางสายกลาง สอนสมาธิ ณ สวนเลเบอร์นาดพลาซ่าอิโลอิโล

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีวัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี

เปิดรับสมัครโครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 57เปิดรับสมัครโครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 57

บรรยากาศการชวนบวชทีมงาน จังหวัดกาญจนบุรีบรรยากาศการชวนบวชทีมงาน จังหวัดกาญจนบุรี

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

ทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม ดอนเมือง ลงพื้นที่ชวนบวช ณ ชุมชนบางบัวทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม ดอนเมือง ลงพื้นที่ชวนบวช ณ ชุมชนบางบัว

โดนขโมยผลงานโดนขโมยผลงาน

เด็กและเยาวชน อ.โนนดินแดง สนใจสมัครบวชภาคฤดูร้อนเด็กและเยาวชน อ.โนนดินแดง สนใจสมัครบวชภาคฤดูร้อน

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

ทำไมคนจีนรวยกว่าทำไมคนจีนรวยกว่า

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีปุพพเปตพลีวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีปุพพเปตพลี

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

ศูนย์ประสานงานสมาธิทางสายกลาง สอนสมาธิตำรวจ ณ เมืองอิโลอิโลศูนย์ประสานงานสมาธิทางสายกลาง สอนสมาธิตำรวจ ณ เมืองอิโลอิโล

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายสุขพิมานสราญรมย์วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายสุขพิมานสราญรมย์

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันอาทิตย์

ทีมงานจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนบวชสามเณรทีมงานจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนบวชสามเณร

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

ทีมงานชวนบวชจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรทีมงานชวนบวชจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณร

วัดพระธรรมกายจัดพิธีปุพพเปตพลี ครั้งที่ 87วัดพระธรรมกายจัดพิธีปุพพเปตพลี ครั้งที่ 87

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีปุพพเปตพลีวัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีปุพพเปตพลี

 

Home

อ่านธรรมะ