ธรรมะมาแรง HOT!!

ผมมีปัญหาเรื่องความคิดผมมีปัญหาเรื่องความคิด

วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธกรณีข่าวโยงโกตี๋ และกรณีมีอาวุธในอาคารบุญรักษาวัดพระธรรมกาย ปฏิเสธกรณีข่าวโยงโกตี๋ และกรณีมีอาวุธในอาคารบุญรักษา

การสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้อย่างไรการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้อย่างไร

สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพานสรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน

เลิกราอย่างเข้าใจเลิกราอย่างเข้าใจ

 

Home

อ่านธรรมะ