ธรรมะมาแรง HOT!!

ส.ค.ส. ปีใหม่ 2562 ส.ค.ส. พระราชทานส.ค.ส. ปีใหม่ 2562 ส.ค.ส. พระราชทาน

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์

รวมบทสวดมนต์ข้ามปีรวมบทสวดมนต์ข้ามปี

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์

ยิ่งใหญ่ในรายละเอียดยิ่งใหญ่ในรายละเอียด

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ร่วมกิจกรรม Internation Eventวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ร่วมกิจกรรม Internation Event

วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ชาวศรีลังกา ร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ ชาวศรีลังกา ร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

นร.ทัศนศึกษา ณ วัดพระธรรมกายชิคาโกนร.ทัศนศึกษา ณ วัดพระธรรมกายชิคาโก

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีปุพพเปตพลีวัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีปุพพเปตพลี

วัดพุทธเวียนนา จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพุทธเวียนนา จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

นศ.เมืองบูโรส ร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกายบูโรสนศ.เมืองบูโรส ร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกายบูโรส

ตารางกิจกรรม ธรรมยาตรา ปีที่ 7 (6 จังหวัด)ตารางกิจกรรม ธรรมยาตรา ปีที่ 7 (6 จังหวัด)

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาววัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-พุทธวัดพระธรรมกายโตเกียว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-พุทธ

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ (เฟส 3)โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ (เฟส 3)

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด 2561พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด 2561

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 36โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 36

 

Home

อ่านธรรมะ