ธรรมะมาแรง HOT!!

กำหนดการวันคุ้มครองโลกประจำปี 2561กำหนดการวันคุ้มครองโลกประจำปี 2561

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีทอดมหาผ้าป่า 30 วัดวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีทอดมหาผ้าป่า 30 วัด

แพทย์ชาวเยอรมัน เมืองโคโลน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายแพทย์ชาวเยอรมัน เมืองโคโลน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

ชาวต่างชาติเยี่ยม ชมวัดพระธรรมกายชาวต่างชาติเยี่ยม ชมวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

ธรรมะวันคุ้มครองโลกธรรมะวันคุ้มครองโลก

โครงการบรรพชาสามเณร AEC 1,000 รูปโครงการบรรพชาสามเณร AEC 1,000 รูป

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก สถาปนาสร้าง พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก สถาปนาสร้าง "เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์"

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น

พิธีอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2561พิธีอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2561

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 15อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 15

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันสงกรานต์วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันสงกรานต์

ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นวัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

พิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่พิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่

วัดพระธรรมกายดีซี จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายดีซี จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่น วันคุ้มครองโลกพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่น วันคุ้มครองโลก

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญทอดผ้าป่า

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่

พิธีตักบาตรปี๋ใหม่เมือง ณ หมู่บ้านแลนด์ แอนด์เฮาส์พาร์คพิธีตักบาตรปี๋ใหม่เมือง ณ หมู่บ้านแลนด์ แอนด์เฮาส์พาร์ค

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญวันคุ้มครองโลกวัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก

สามเณรภาคฤดูร้อน จ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมธรรมยาตราสามเณรภาคฤดูร้อน จ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดงานบุญวันสงกรานต์วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดงานบุญวันสงกรานต์

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันสงกรานต์วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันสงกรานต์

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานวันคุ้มครองโลกวัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานวันคุ้มครองโลก

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ชาวศรีลังกา เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายชาวศรีลังกา เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

 

Home

อ่านธรรมะ