ธรรมะมาแรง HOT!!

โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2561โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2561

ชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์นิเวศน์ 2 จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์นิเวศน์ 2 จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลีศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

ชพส. จัดค่ายศีลธรรม รร.บึงโขงหลงวิทยาคมชพส. จัดค่ายศีลธรรม รร.บึงโขงหลงวิทยาคม

วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีหล่อองค์พระประธานพุทธรัตนเจดีย์วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีหล่อองค์พระประธานพุทธรัตนเจดีย์

วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดโครงการธุดงค์แก้วใจใส ครั้งที่ 1วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดโครงการธุดงค์แก้วใจใส ครั้งที่ 1

โกรธพ่อที่เอาเปรียบแม่โกรธพ่อที่เอาเปรียบแม่

การทำงานของพระอานนท์การทำงานของพระอานนท์

นักเรียนอังกฤษสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอนนักเรียนอังกฤษสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมใจใสนำสุขวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมใจใสนำสุข

เด็กขี้กลัวเด็กขี้กลัว

ชาวญี่ปุ่น สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดโจเอนจิชาวญี่ปุ่น สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดโจเอนจิ

ค่านายหน้าพิเศษค่านายหน้าพิเศษ

ผิดเป็นครูผิดเป็นครู

วัดพระธรรมกายนางาโน่  จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีคัดหินเกล็ดวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีคัดหินเกล็ด

รร.วัดสระโคล่ จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตรรร.วัดสระโคล่ จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดปฏิบัติธรรมชาวเดนมาร์กวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดปฏิบัติธรรมชาวเดนมาร์ก

รร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เข้าอบรมค่ายศีลธรรมรร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เข้าอบรมค่ายศีลธรรม

โครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น ณ วัดพุทธฮัมบวร์กโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น ณ วัดพุทธฮัมบวร์ก

 

Home

อ่านธรรมะ