ธรรมะมาแรง HOT!!

ชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนาชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนา

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองบาเซิ่ลวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองบาเซิ่ล

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีตักบาตรเนื่องในวันแม่วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีตักบาตรเนื่องในวันแม่

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรมเมืองพาสโก้วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรมเมืองพาสโก้

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองลิวิเก้นวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองลิวิเก้น

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายไทยธรรมวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายไทยธรรม

พิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี สถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์พิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี สถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์

ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมพิธีปลูก ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมพิธีปลูก "เบญจทรัพย์" เป็นปฐมเริ่ม

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลาวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจนีวาวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจนีวา

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดตักบาตรพระเข้าพรรษาวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดตักบาตรพระเข้าพรรษา

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 11วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 11

ครอบครัวชาวบังคลาเทศและชาวท้องถิ่น ร่วมสั่งสมบุญ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอนครอบครัวชาวบังคลาเทศและชาวท้องถิ่น ร่วมสั่งสมบุญ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน

โครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น ณ วัดพุทธฮัมบวร์กโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น ณ วัดพุทธฮัมบวร์ก

เงาสะท้อนตัวตนเงาสะท้อนตัวตน

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรเมืองเซนต์หลุยส์วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรเมืองเซนต์หลุยส์

วัดพระธรรมกายไอจิ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายไอจิ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองวิมสโลว์วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองวิมสโลว์

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีปิดโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีปิดโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษาวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษา

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายบอสตัน ทำวัตรพระผู้ใหญ่เข้าพรรษาคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายบอสตัน ทำวัตรพระผู้ใหญ่เข้าพรรษา

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวัดครบรอบ 18 ปี วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวัดครบรอบ 18 ปี

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายเสนาสนะวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายเสนาสนะ

 

Home

อ่านธรรมะ