บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


[ 1 ม.ค. 2549 ] - [ 16440 ] LINE it!

 บทสวดสรรเสริญ
คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 
 
 
 
     น้อมจิตกราบบูชา มหาอุบาสิกาจารย์
 
ก่องแก้วนฤพาน ยอดทหารพระทศพล
 
สืบทอดธรรมธาตุ มุ่งประกาศทางมรรคผล
 
ศิษย์เอก พระมงคล- เทพมุนี มิแปรผัน
 
เป็นหนึ่งไม่มีสอง นามเกริกก้องคุณยายจันทร์
 
ขนนกยูง ทุ่มชีวัน ทำวิชชาพิชิตชัย
 
อดทนและเข้มแข็ง มนะแกร่งพิสุทธิ์ใส
 
โกฏิเพชรในภพไตร เพียงเศษห้วงของดวงมาลย์
 
เป็นยอดกตัญญู น้อมนบครูทุกวันวาร
 
เชื่อมวิชชาพระนิพพาน ผู้สร้างสาน ตะวันธรรม
 
รวมศิษย์พลิกผืนนา สถาปนาให้เลิศล้ำ
 
วัดพระธรรมกายนำ ธรรมขยายหทัยชน
 
ธารใดในโลกหล้า รวมมหานทีดล
 
เทียบธารกรุณย์มน แค่เศษเสี้ยวน้ำใจยาย
 
ยอดปฏิมากร เอกบวรสมใจหมาย
 
หาเทียบสองมือยาย ผู้ปั้นกายแห่งธรรมา
 
ยายเป็นเช่นโพธิ์พฤกษ์ ให้ระลึกและพึ่งพา
 
ศิษย์ดั่งสกุณา ได้อาศัยใต้บารมี
 
กลางยายใสพิสุทธิ์ เปรียบประดุจพระเจดีย์
 
กายธรรมทับทวี อสงไขยอเนกนันต์
 
ด้วยบุญกุศลล้ำ วรธรรมคุณยายจันทร์
 
คุ้มศิษย์ทุกคืนวัน สุขเกษมภิเปรมปรีดิ์
 
ธรรมใดคุณยายซึ้ง ขอศิษย์ถึงทุกชีวี
 
ตามติดบ่มความดี ทุกภพชาติพิฆาตมาร
 
เปี่ยมด้วยธรรมฤทธิ์ บุญศักดิ์สิทธิ์มหาศาล
 
สืบทอดอุดมการณ์ ปณิธานธาตุธรรมา
 
แผ่ขยายวิชชาเลิศ ให้บรรเจิดทั่วโลกา
 
ศิษย์มั่นคำสัญญา แทนมาลาบูชาคุณ ฯ
 
 
 
Homage to the Master Nun Chand Khonnokyoong
 
 
 
 
Nom jit grabbucha
maha ubasika jarn
 
Gong gaew na rue paan
yod tahan pra totsapon
 
Serb tod tamma taat
mung pragaat taang mak pon
 
Sit aek pra mong kon
tep mu ni mi prae paan
 
Ben nueng mai mee song
naam greuk gong khun yai Jaan
 
Khon nok yuung tum chee wan 
 tam witcha pichit chai
 
Oad ton lae khaem khaeng
mana graeng pi sut sai
 
Gote pet nai pob dry 
piang set huang khong duang maan
 
Ben yod gadun you
nom nob kruu took wan waan
 
Cheum witcha pra nipparn
pu saang saan tawan tam
 
Ruam sit plik puen naa 
sataa pana hai lert lam
 
Wat pra tammagai nam
tam kayai hatai chon
 
Tarn dai nai loke lah
ruam mahaa nathee done
 
Tiap tarn ga rune mon
khae set siaow nam jai yai
 
Yod patimagorn
eak ba worn som jai maai
 
Ha tiab song mue yai
pu pan gai haeng tammaa
 
Yai ben chen po pruek
hai ralerk lae pueng pa
 
Sit dang sakunaa
dai a sai dai baramee  
 
Glang yai sai pisut  
briab bra dut pra jedi
 
Gai tam tab tawee
asongkai anek nun
 
Duai boon guson lam  
wara tam khun Yai Jaan
 
Kum sith tukk khuen wan 
suk sith tueng tuk chee wee
 
Tam dai khun Yai seung 
kor sith tueng tuk chee wee
 
Dam dit boam kwam dee
tuk pob chaat pi kaad marn
 
Biam duay tammarit 
boon sak sit maha saan
 
Sueb tawt u dom garn
pa ni taan taat tamma
 
Pae ka yai witcha lert
hai ban jerd tua lo ga
 
Sit man kham sanya
taen maa laa buchaa khunรับชมคลิปวิดีโอสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ชมวิดีโอสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  MP3 ธรรมะสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง   Download ธรรมะสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุบทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุ

บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

บทสวดสรรเสริญมหาสุวรรณนิธิบทสวดสรรเสริญมหาสุวรรณนิธิHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

บทสวดมนต์