ศูนย์อบรมคุณภาพจังหวัดชัยนาท


[ 4 ส.ค. 2554 ] - [ 18061 ] LINE it!

ทันโลก ทันธรรม
 
ศูนย์อบรมคุณภาพ จังหวัดชัยนาท 
 

ChainartCenter

บรรยากาศรอบพื้นที่ศูนย์ฯ ชัยนาท

          ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เราไม่ควรนิ่งดูดาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง เยาวชนไม่ค่อยเข้าวัด คนมาบวชน้อยลง วัดร้างเพิ่มขึ้น มีภัยต่างๆ คุกคามพระพุทธศาสนาเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นที่พุทธบริษัท 4 จะต้องร่วมแรงร่วมใจ สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา

โดยหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ..

          จะต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้พุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งเยาวชน และ ประชาชนทั่วไป โดยการเข้ามาศึกษา และ ประพฤติปฏิบัติธรรม ในขณะเดียวกัน พระสงฆ์ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พุทธศาสนิกชน ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า...

“ตราบใดที่พุทธบริษัท 4 ยังคงประพฤติปฏิบัติธรรม ตราบนั้นจะไม่มีใครทำลายพุทธศาสนาได้เลย”

 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งได้แก่..
 

โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

อุบาสิกา

โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 1,000,000 คน

           สิ่งเหล่านี้เองที่จะช่วยยืดอายุพระพุทธศาสนา และทำให้เกิดพระภิกษุซึ่งเป็นหน่อเนื้อแห่งพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาหลายพันรูป ซึ่งโครงการเหล่านี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาและได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี


          ดังนั้นคณะกรรมจึงมีความเห็นว่า หากจะให้การอบรมได้ผลดีนั้น แต่ละจังหวัดควรจะมี “ศูนย์อบรมคุณภาพ” ประจำจังหวัด เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธ ที่มีบรรยากาศที่เป็นสัปปายะ ทีมงานพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง อุบาสก อุบาสิกา ซึ่งได้รับการฝึกตัวเองมาเป็นอย่างดี


          โดยในเบื้องต้น จะเริ่มจาก 3-4 จังหวัด ต่อ 1 ศูนย์ แล้วต่อๆ ไปให้มีจังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งจะได้เป็นต้นแบบให้กับศูนย์อบรมย่อยภายในจังหวัดต่อไป แล้วสามารถใช้ในการอบรมโครงการต่างๆ ข้างต้น ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งนอกจากจะใช้ในโครงการของวัดแล้วยังรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะสงฆ์ภายในจังหวัดมาใช้ประชุมได้อีกด้วยเนื่องจากศูนย์อบรมดังกล่าวสามารถสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาได้ทุกรูปแบบ
          ซึ่งในขณะนี้มีศูนย์อบรมดังกล่าวแล้วใน จังหวัดชัยนาท เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช นครปฐม ฯลฯ ซึ่งในวันนี้เราจะขอกล่าวถึง....
 
 
ศูนย์อบรมคุณภาพจังหวัดชัยนาท
 
ยินดีต้อนรับสู่ชัยนาท
 
บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ในตัวเมืองชัยนาทด้วยทำเลที่สัปปายะ
 
 
 
ภูเขาและวัดทางด้านขวาของพิื้นที่
 
ด้านหน้าติดถนนใหญ่ ด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านขวาของพื้นที่ติดภูเขาและวัดธรรมามูล
 
 
...สืบเนื่องจากโครงการบวชพระ 100,000 รูป, โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน, โครงการเด็กดีวีสตาร์

          โครงการต่างๆ นั้นมุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งเพื่อสามารถนำธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้มาฝึกเป็นหลักปฏิบัติเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
          พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์และพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิริยคุณท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการคิดริเริ่มที่จะมีศูนย์อบรมประจำจังหวัดเกิดขึ้น

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในใจ คือ ชาวพุทธทุกคนต้องนำธรรมะมาฝึกให้ได้ในทุกสถานที่ทั้งบ้านทุกๆ ครัวเรือน

           เน้นให้ทุกคนฝึกธรรมะตามพุทธวิธี โดยฝึกที่ตนก่อนแล้วขยายสู่กลุ่มใหญ่ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่จะฝึกคนอื่นได้ จำเป็นที่จะต้องฝึกตนเองให้เข้มแข็งก่อน
 

หลักการเลือกพื้นที่ตั้งศูนย์
 
ปฎิรูปเทส 4

ปฏิรูปเทส4

• อาวาสเป็นที่สบาย
• อาหารเป็นที่สบาย
• บุคคลเป็นที่สบาย
• ธรรมะเป็นที่สบาย


พุทธบริษัท4
 
...เมื่อพุทธบริษัท 4 เข้มแข็ง ก็ยากที่ใครจะมาทำลายพระพุทธศาสนาได้...
 
 
 
สนใจร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างศูนย์อบรมคุณภาพ จังหวัดชัยนาท

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกัลยาณมิตรจังหวัดชัยนาท

โทร. 08-4361-8727, 08-2790-7018
 
หรือทุกวันอาทิตย์ ที่สภาธรรมกายสากล เสา P21
 
 
รับชมวิดีโอ
 
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ทันโลกทันธรรม
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พญานาค การเลี้ยงลูกของนาคบางประเภทพญานาค การเลี้ยงลูกของนาคบางประเภท

พญานาค คาถาป้องกันงูพญานาค คาถาป้องกันงู

โรงทานมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ทันโลก ทันธรรมโรงทานมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ทันโลก ทันธรรมHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

Review รายการ