กำหนดการธุดงค์ปีใหม่ ปี พ.ศ. 2556


[ 17 ธ.ค. 2555 ] - [ 16113 ] LINE it!
View this page in: English

 
กำหนดการธุดงค์ปีใหม่ ปี พ.ศ. 2556
วันอาทิตย์ที่  30  ธันวาคม พ.ศ.2555 –วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก  สภาธรรมกายสากล
 
happy new year 2013
 
วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 
 
วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พิธีภาคค่ำ ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
06.00 - 19.00 น.
ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 
18.30 น.
สวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.20 น.
อาราธนาศีล / สมาทานการอยู่ธุดงค์ 
19.30 น.
สาธุชนผู้มีบุญรับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
21.30 - 23.30 น.
ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์  1

วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 
 
วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555  พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
05.00 น. 
สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
07.00 น. 
รับประทานอาหารเช้า / ทำภารกิจส่วนตัว
 
พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
09.30 น. 
เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี 
- นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ 
10.45 น. 
พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
11.00 น.
เสร็จพิธีภาคเช้า
 
พิธีภาคบ่าย  แสดงธรรม  ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
13.30 - 15.00 น.
แสดงธรรม
15.00 - 17.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ทำความสะอาดห้องน้ำ, กวาดเช็ดถูสภาธรรมกายสากล 
17.00 - 18.30 น.
ทำภารกิจส่วนตัว
16.00 - 19.00 น.
ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 2
 
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
18.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
 
พิธีภาคค่ำ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
18.30 น. - 19.00 น.
- สวดมนต์ทำวัตรเย็น
- สมาทานการอยู่ธุดงค์ / แผ่เมตตา
 
พิธีภาคค่ำ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
- สาธุชนผู้มีบุญ รับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา  ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
21.30 - 23.30 น.
ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 3
 
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล
08.40-09.00 น.
สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น.
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
10.45 น.
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.
เสร็จพิธีภาคเช้า
 
พิธีภาคบ่าย  ปฏิบัติธรรม / รับถวายปัจจัย /  แสดงธรรม
12.15-13.15 น.
รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.30 น. 
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- นำนั่งสมาธิ
14.25 น.
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์
- มอบพระของขวัญ สำหรับผู้กล่าวสรรเสริญ อานุภาพของพระรัตนตรัย
- มอบของที่ระลึก ให้แก่เจ้าภาพผู้มีบุญ
- รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
- กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรั
15.40 น.สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย และประกอบโคม

ลงทะเบียนพักค้างการอยู่ธุดงค์
17.00 - 23.30 น.
ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 4 บริเวณวิหารคด 32 และพักค้าง ณ มหารัตนวิหารคด

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
18.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
18.30 น.
- สวดมนต์ทำวัตรเย็น
- สมาทานการอยู่ธุดงค์ / แผ่เมตตา
20.30 น.
สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย
22.30 น.
พักผ่อนในวิหารน้อย
 
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
  

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล
04.30 น.
ตื่นนอน
05.00 น.
- สวดมนต์ทำวัตรเช้า
- ปฏิบัติธรรม
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า / ทำภารกิจส่วนตัว
 
พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
09.00 - 09.15 น.
พระอาจารย์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
10.45 น. 
พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.
เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย  แสดงธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
13.30 - 16.00 น.
พระภาวนาวิริยคุณ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- แสดงธรรม
16.00 - 17.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย
16.00 - 19.00 น.
ลงทะเบียนพักค้างการอยู่ธุดงค์ 5

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
18.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
18.30 - 19.00 น.
ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
- สวดมนต์ทำวัตรเย็น
- สมาทานการอยู่ธุดงค์ / แผ่เมตตา

พิธีภาคค่ำ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
19.00 น.
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- แสดงธรรมโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา    
- สาธุชนผู้มีบุญ รับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
21.30 - 23.30 น.
ลงทะเบียนพักค้างการอยู่ธุดงค์ 6
 
พิธีปฏิบัติธรรม / อธิษฐานจิตปีใหม่
22.00 - 00.09 น.
สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมปฏิบัติธรรม / สวดมนต์ / อธิษฐานจิตปีใหม่ ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย
 
วันขึ้นปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
 

วันขึ้นปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 พิธีปฏิบัติธรรม ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2556
04.30 น. 
- ตื่นนอน  
- สาธุชนผู้มีบุญ ทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่ธุดงค์
 
พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
05.00 น.
- สวดมนต์ทำวัตรเช้า และกล่าวคำลาธุดงค์ 
 
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2556 ณ ลานธรรม ทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์
06.45 น.
เริ่มพิธีตักบาตร- พิธีกร นำอาราธนาศีล 5 / ประธานสงฆ์ ให้ศีล
- ผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
- พระภิกษุ – สามเณรให้พร / แปรแถวบิณฑบาต
08.00 น.
- เสร็จพิธีตักบาตร
- สาธุชนผู้มีบุญ รับประทานอาหารเช้า  
 
พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
09.30 น.
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- นำบูชาพระรัตนตรัย
- นำนั่งสมาธิ
- นำบูชาข้าวพระ
11.00 น. 
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
11.15 น.
เสร็จพิธีภาคสาย
 
พิธีภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม 
12.10 - 13.25 น.
รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.30 น.
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- นำนั่งสมาธิ 
 
มอบของที่ระลึก / รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
14.25 น.
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์
- มอบของที่ระลึก
- รับถวายปัจจัย
- กล่าวให้โอวาท
15.30 น.
- เสร็จพิธี
15.30 - 18.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย ณ มหารัตนวิหารคด 1
 
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
18.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
16.00 - 22.00 น.
ลงทะเบียนพักค้างสำหรับผู้ที่จะอยู่ร่วมต้อนรับพระเดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ณ มหารัตนวิหารคด 32
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอเพลง สุขสันต์วันปีใหม่
ชมวิดีโอเพลง สุขสันต์วันปีใหม่  MP3 ธรรมะเพลง สุขสันต์วันปีใหม่   Download ธรรมะเพลง สุขสันต์วันปีใหม่Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ตักบาตรคลองหลวง พระ 1,000 รูป ณ หน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานีตักบาตรคลองหลวง พระ 1,000 รูป ณ หน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

รับสมัครทีมงานสร้างตำนานเส้นทางกลีบกุหลาบครั้งแรกของโลกรับสมัครทีมงานสร้างตำนานเส้นทางกลีบกุหลาบครั้งแรกของโลก

ชมรมอาสาวัยสร้างสรรค์ BLC รับสมัครอาสาสมัครชมรมอาสาวัยสร้างสรรค์ BLC รับสมัครอาสาสมัครHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์