บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุ


[ 1 ม.ค. 2549 ] - [ 16507 ] LINE it!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทสวดสรรเสริญ
 
 
พระมหาิสิริราชธาตุ
 
 
 
 
 
 
     สิชฌันตุ โสตถี
สิริมีสวัสดิ์ชัย
 
 
ดวงจิตประจักษ์ใส
สุวิสุทธิทุกวาร
 
 
สร้างองค์พระเจดีย์
คุณะมีมหาศาล
 
 
แกนกลางประดิษฐาน
ปฏิมาพระธรรมกาย
 
 
เกิดสันติสุขล้ำ
วรธรรมะกำจาย
 
 
บัณฑิตก็มากมาย
มนะมุ่งลุความดี
 
 
ทั่วธรรมพระต้นธาตุ
พหุปราชญ์ภิเปรมปรีดิ์
 
 
มอบองค์พระทรงศรี
สิริราชธาตุพลัน
 
 
มีพญาเหล็กเพชรดำ
สิริล้ำประเสริฐสรรพ์
 
 
ฤทธิ์เดชอเนกนันต์
ชนะอุปสรรคภินท์
 
 
คำแก้วมณีใส
นยนัยน์กระจ่างจินต์
 
 
ดึงดูดกระแสสิน
ธนจักรพรรดิมา
 
 
พร้อมสิทธิธาตุเสร็จ
พระเสด็จภิบุญญา
 
 
รวมเป็น พระมหา-
สิริราชธาตุ ชัย
 
 
พิมพ์พาพญานาค
จตุภาคพิทักษ์ภัย
 
 
แผ่คุ้มประชุมให้
หิตะเกื้อคุณานนท์
 
 
เปี่ยมบารมีเลิศ
สุประเสริฐประสิทธิ์ผล
 
 
บุญฤทธิเดชดล
ชินะคุณพระครบครัน
 
 
รูปคุณธนาทรัพย์
คณะนับอนันต์กัลป์
 
 
ทรงอายุผิวพรรณ
ชุติโรจน์นภาลัย
 
 
สิ้นทุกข์มลายโศก
นิรโรควิโยคภัย
 
 
กอปรกิจเจริญชัย
สุขภาพพิบูลย์พูน
 
 
หมั่นสวดและสรรเสริญ
จะเจริญพิสุทธิ์คุณ
 
 
บุญทับทวีคูณ
ประลุถึงพระธรรมกาย ฯ
 

 

 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

บทสวดสรรเสริญมหาสุวรรณนิธิบทสวดสรรเสริญมหาสุวรรณนิธิ

คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะคำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

บทสวดมนต์