วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


[ 8 มี.ค. 2556 ] - [ 18975 ] LINE it!

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


มาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันมาฆบูชา : โอวาทปาฏิโมกข์
ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ในปีอธิกมาส
 
วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปี วันมาฆบูชาจึงเป็นวันที่สำคัญมากวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา » อ่านต่อ
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 

วิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา : ประสูติ - ตรัสรู้ - ปรินิพพาน
ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
 
วันวิวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน ๖) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๓ ประการ ในวันวิสาขบูชา คือ » อ่านต่อ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
 
วันอัฏฐมีบูชา
วันอัฏฐมีบูชา : วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
ตรงกับ วันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖)
 
วันอัฏฐมีบูชา  เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวัน หนึ่ง ซึ่งตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ หรือ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗  เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้ ๘ วัน คือหลังจากวันวิสาขบูชาแล้ว ๘ วัน เป็นที่น่าเสียดายว่า วันอัฏฐมีบูชานี้ ในเมืองไทยเรามักลืมเลือนกันไปแล้ว จะมีเพียงบางวัดเท่านั้น ที่จัดให้มีการประกอบกุศลพิธีในวันนี้ » อ่านต่อ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
 
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชา : พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
 
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศษสนาอีกวันหนึ่ง ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๔ ประการ คือ » อ่านต่อ


วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
 
วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันเข้าพรรษา
ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ จนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
 
วันสำคัญอีกวันหนึ่ง คือ วันเข้าพรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดให้ พระภิกษุ เมื่อเข้าฤดูฝน(เข้าพรรษา) ให้พระอยู่กับที่ ไม่ให้ไปค้างแรมที่ไหนๆคือ ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำเดือน ๘ จนกระทั่งขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ให้อยู่เป็นที่เป็นทาง ไม่ไปทำภาวนาที่ไหน ไม่ไปเทศน์โปรดใคร » อ่านต่อ


วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
 
วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันออกพรรษา
ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์
» อ่านต่อ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 

วันโกน-วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันโกน - วันพระ 
วันโกน คือ วันขึ้น ๗ ค่ำ กับ ๑๔ ค่ำ และแรม ๗ ค่ำ กับแรม ๑๔ ค่ำ ของทุก เดือน ( หรือ แรม ๑๓ ค่ำ หากตรง กับเดือนขาด ) ซึ่งเป็นวันก่อนวัน พระ ๑ วัน นั่นเอง

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ คือ วันขึ้น ๘ ค่ำ กับ ๑๕ ค่ำ และ แรม ๘ ค่ำ กับแรม ๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน(หากตรงกับเดือนขาด อาจเป็น แรม ๑๔ ค่ำ ) » อ่านต่อ


วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบทความน่าอ่านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

พระเครื่อง
พระไตรปิฎก

Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดท่าพระวัดท่าพระ

ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

การบวชในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1การบวชในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พระพุทธศาสนา