เด็กพูดจาหยาบคาย สาเหตุและวิธีแก้ไขเด็กพูดคำหยาบคาย


[ 30 ก.ค. 2556 ] - [ 66562 ] LINE it!

เด็กพูดจาหยาบคาย

เด็กพูดจาหยาบคาย
เรียบเรียงมาจากรายการ สุขกาย สบายใจ ที่ออกอากาศทางช่อง DMC


เด็กพูดจาหยาบคาย
ครอบครัวต้องให้กำลังใจในการแก้ไขของเด็ก
 
 
     ...การพูดจาสุภาพอ่อนหวานย่อมเป็นที่รักของทุกคน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กของเราพูดจาด้วยคำหยาบคาย ย่อมทำให้พ่อ แม่ เกิดความหนักใจไม่น้อยเลย...

เด็กๆพูดจาหยาบคายได้อย่างไร?


     ส่วนแรกมาจากการเลียนแบบที่ดีจากคนในบ้าน เพื่อน นอกโรงเรียน รวมถึงสื่อทางโทรทัศน์หรือต่างๆที่เด็กเห็นได้ทุกวัน  แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมพูดคำหยาบสามารถแก้ไขได้ง่ายมาก โดยเฉพาะในช่วงที่เขายังเล็กอยู่ เด็กในวัยอนุบาลหรือวัยประถมจะเป็นวัยที่แก้ง่ายที่สุดในการพูดคำหยาบ

เราสามารถแก้ไขเด็กพูดหยาบคายได้อย่างไร?เด็กพูดจาหยาบคาย
พูดคุยปรับความเข้าใจกับเด็กเข้าใจ
 
 
     ถ้าพ่อ แม่ บางท่านที่มีคำพูดไม่ค่อยมธุรสวาจาเท่าที่ควร เราต้องเริ่มแก้ไขจากพ่อ แม่ ก่อนเพราเด็กๆต้องจดจำและเลียนแบบแน่นอน จากคำพูดที่พูดกันทุกวันเป็นเรื่องปกติ ก็จะเป็นสาเหตุให้เด็กพูดจาหยาบคายเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าพ่อ แม่ ไม่ได้พูดแต่เกิดจากการเลียนแบบจากเพื่อนหรือสื่อต่างๆ เราควรจะพูดกับเด็กว่า คุณพ่อ คุณแม่ ไม่อนุญาตให้พูดคำหยาบเหล่านี้ในครอบครัวของเรา ซึ่งเป็นกฎที่เราตั้งขึ้นสำหรับเด็กอนุบาล ประถม เพราะเมื่อเราตั้งกฎขึ้นมาเด็กก็จะรู้ว่าเราตั้งกฎขึ้นมาและจะไม่ทำ

     ขณะเดียวกันถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง การพูดเลียนแบบหรือการพูดคำหยาบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่นบางครั้งพ่อแม่ก็อาจจะต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้าง เพราะเกิดจากที่เด็กพูดตามสื่อหรือเพื่อนๆ  แต่ถ้ามีคำหยาบที่มากเกินไปก็ควรมีการพูดคุยกันในบ้านว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดในช่วงเวลาไหนบ้าง ตัวอย่างเช่น เวลาที่เราเล่นกันสนุกสนานเด็กบางคนอาจเผลอหลุดพูดออกมา แต่ถ้าเขาพูดออกมาว่าขอโทษก็เป็นการแสดงว่า เขาพยายามควบคุมคำพูดเหล่านั้น  ในกรณีที่เด็กพยายามควบคุมตัวเองที่จะไม่พูดคำหยาบแต่ก็เผลอพูดออกมา คุณพ่อ คุณแม่ อาจจะต้องมีวิธีให้กำลังใจและลงโทษ
 

เด็กพูดจาหยาบคาย
ไม่ใช้กำลังและพูดจารุนแรง
 
 
     การให้กำลังใจ เช่น ถ้าเห็นว่าเขากำลังจะเผลอหลุดคำหยาบออกมา ให้เราเบนความสนใจชวนเขาพูดเรื่องอื่น  หรือเมื่อพูดไปแล้วเราจะไม่ตำหนิกันเรียกว่าเป็นการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมนั้น แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เขาพูดประจำและพูดเรื่อยๆ หรือบ่อยจนเป็นที่น่ารำคาญ คุณพ่อ คุณแม่อาจจะต้องมีการลงโทษเขา แต่การลงโทษทางด้านจิตวิทยา หมายถึง การงดของที่เขาชอบหรืแการตัดสิทธิพิเศษต่างๆที่เขาจะได้  จะไม่ใช้วิธีการตีกันหรือตะโกนว่ากันด้วยอารมณ์ เด็กๆจะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้จากคุณพ่อ คุณแม่ที่เป็นต้นแบบที่ดี
 
     ถ้าเรายืนยันที่จะไม่ให้เขาพูดคำหยาบเหล่านั้นเด็กก็จะค่อยๆเลิกไป  แต่อย่างไรก็ตามถ้าเด็กไม่ยอมเลิกพูดคำหยาบ ให้พ่อ แม่ ลองสังเกตเป็นเวลาสัก 1-2 สัปดาห์ ถ้ายังมีคำหยาบหลุดออกมาอยู่บ่อยๆ คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพามาพบจิตแพทย์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
 
 
เด็กพูดจาหยาบคาย
 ถ้าเกินที่จะแก้ไขควรพาเด็กมาพบแพทย์
 
 
     ซึ่งเคสนี้เคยเกิดขึ้นกับเด็กบางรายที่เผลอพูดคำหยาบออกมาบ่อย  เนื่องจากโรคบางอย่างซึ่งเกิดจากอาการทางกายบางอย่าง ส่งผลให้เด็กพูดคำหยาบออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่ถ้าเป็นกรณีนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ยารับประทาน  เนื่องจากโรคบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้น  อาจจะพบได้อีกว่าโรคทางสมองหรืออุบัติเหตุทางสมองก็มีผลเช่นกัน  ซึ่งเคยเกิดกรณีที่เด็กพูดคำหยาบหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุมา  ซึ่งถ้าเป็นสาเหตุนี้ควรพาไปพบแพทย์ทางด้านประสาทแพทย์ แต่ถ้าเด็กไม่มีประวัติการประสบอุบัติเหตุ โรคหรือการกระทบกระเทือนทางสมอง ก็ไม่มีสิ่งที่ต้องน่าเป็นห่วง


การพัฒนาการของเด็ก?


เด็กพูดจาหยาบคาย
พ่อ แม่ คือต้นแบบที่ดีให้กับลูก
 
 
     สุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่ คือ ต้นแบบที่ดีที่สุดในการพัฒนาลูก ถ้าเราไม่พูดคำหยาบ สอนลูกพูดแต่คำที่ไพเราะเหมาะสม  เมื่อลูกพูดคำหยาบมาแล้วเราเพิกเฉยหรือลงโทษตามสมควรแล้วยังไม่ได้ผล ควรจะต้องพามาพบจิตแพทย์ว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไร เพราะหลายครั้งที่พบว่าปัญหาบางอย่างเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน
 
     ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยบุคคลที่ 3 คือแพทย์มาร่วมด้วย ซึ่งเราต้องนำมามองดูร่วมกัน เด็กทุกวันนี้ต้องการการปูพื้นฐานที่ดี โดยเฉพาะเรื่องของศีลธรรมคำหยาบก็เป็นศีลธรรมอีกข้อหนึ่ง เพราะฉะนั้นคุณพ่อ คุณแม่จะปลูกฝังเรื่องนี้ให้เด็กได้อย่างไร และเป็นผู้ที่สามารถปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับเด็กได้ง่ายที่สุด ฉะนั้นเด็กพูดคำหยาบมาก น้อย หรือไม่พูดเลย เมื่อเขาโตขึ้น การพูดจาไพเราะ พูดแต่ความจริงและพูดในเวลาที่เหมาะสมจะทำให้เราเป็นที่รักของคนอื่นๆ
 
 
 
รับชมวิดีโอ
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาครอบครัว : เมื่อต้องเลี้ยงลูกคนเดียวปัญหาครอบครัว : เมื่อต้องเลี้ยงลูกคนเดียว

มะเร็ง รู้ทันโรคมะเร็งมะเร็ง รู้ทันโรคมะเร็ง

AHA , BHA คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรAHA , BHA คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

สุขภาพและวิธีการดูแลสุขภาพของนักสร้างบารมี