ทอดกฐินวัดพระธรรมกายประจำปี 2556


[ 18 ก.ย. 2556 ] - [ 16172 ] LINE it!

"กฐินธรรมชัยเพื่อหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
และการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พิธีทอดกฐิน
วัดพระธรรมกายประจำปี 2556
 
 
 
ทอดกฐิน 2556
พิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย

กฐินทาน มหากาลทานที่ไม่ธรรมดา

      การทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทุกยุคทุกสมัยมีความศรัทธาว่าเป็นยอดของมหากุศลที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ ด้วยเหตุนี้การทอดกฐิน จึงเป็นงานบุญประจำปีที่สาธุชนทั้งหลายต่างรอคอย
 
     ประเพณีทอดกฐิน ถือกำเนิดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็งเห็นความสำคัญในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของพระสงฆ์ จึงมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าได้ และเกิดเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาสองพันกว่าปีจนกระทั่งปัจจุบัน
 
     สำหรับความไม่ธรรมดาของกฐินทานนั้น เกิดจากเหตุหลายประการดังนี้ คือ
 
1. ในการถวายผ้ากฐินนั้น ต้องถวายภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป
2. ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น ไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
3. พระภิกษุผู้รับผ้ากฐินต้องจำพรรษาที่วัดนั้น โดยไม่ขาดพรรษา และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป
4. แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
5. ผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้
6. เมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว ต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น
 
     นอกจากนี้ การทำบุญกฐินยังมีความพิเศษกว่าทานทั่วไป เพราะผู้รับและผู้ให้ต่างได้รับอานิสงส์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ
 
ผู้รับ (ฝ่ายสงฆ์) ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย ทำให้ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณกิจในช่วงเวลาที่ออกพรรษาแล้ว
ผู้ให้ (ฝ่ายฆราวาส) เมื่อทอดกฐินแล้วย่อมได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่จากการสงเคราะห์พระภิกษุผู้จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ และได้บุญจากกรทะนุบำรุงพระศาสนาด้วย หากการทอดกฐินนั้นมีส่วนในการสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม หรือศาสนวัตถุ และที่สำคัญการทอดกฐินยังถือเป็นสังฆทาน ซึ่งการถวายสังฆทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยศรัทธานั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามีผลมาก แม้แต่พระองค์เองยังไม่ทรงเห็นที่สุดของอานิสงส์จากการถวายสังฆทาน กล่าวคือ อานิสงส์จากการถวายสังฆทานนั้นมีปริมาณมาก และส่งผลยาวนานจนพระองค์ก็ยังไม่ทรงเห็นที่สิ้นสุดได้

     จึงขอเรียนเชิญท่านาธุชนทั้งหลายร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยทั่วหน้ากัน (ข้อมูลจากแผ่นพับโครงการกฐินธรรมชัย มหากฐินสามัคคี 2556)
 
การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง
 
     การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2,500 ปี กำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐออกเดินทางไกล เพื่อไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวัน พระภิกษุเหล่านั้นมีจีวรที่เปรอะเปื้อนเปียกชุ่ม และเปื่อยขาดด้วยความเก่า พระบรมศาสดาจึงทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษารับผ้ากฐินได้หลังออกพรรษา เพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่า ประเพณีทอดกฐินได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้นและสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน

การทอดกฐินเป็นบุญที่มีอานิสงส์มหาศาล

     บุญจากการทอดกฐินเป็นบุญพิเศษ ที่ทำได้ยากกว่าบุญอื่น ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้ คือ

     1. จำกัดด้วยเวลา คือต้องถวายภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา

     2. จำกัดชนิดทาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอื่นไม่ได้

     3. จำกัดคราว คือ แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

     4. จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุรับกฐินได้จะต้องจำพรรษาที่วัดนั้นครบไตรมาส (3 เดือน) และจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป

     5. จำกัดงาน คือ เมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว จะต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น

     6. จำกัดของถวาย คือ ไทยธรรมที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้น โดยทั่วไปนิยมใช้สังฆาฏิ ไทยธรรมอื่นจัดเป็นบริวารกฐิน เกิดจากพุทธประสงค์ พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อพลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่า แต่ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้อนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาต ถวายผ้าอาบน้ำฝน

อานิสงส์บุญทอดกฐิน

     การทอดกฐินจัดเป็นการถวายสังฆทานชนิดหนึ่ง เพราะถวายแด่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง อานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นจึงมากมายมหาศาล ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสรู้รับรองไว้ว่า "สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังผล" คือ ใครอยากได้บุญใหญ่ก็ให้ทำบุญกับคณะสงฆ์
    
     ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีพระภิกษุสามเณร ผู้เป็นเนื้อนาบุญอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน เป็นจำนวนสองพันกว่ารูป
 
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากและมีข้อจำกัดหลายประการ

อานิสงส์กฐินสำหรับพระ

     1.เที่ยวไปสู่ที่สงัด เพื่อแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมได้ตามสะดวก โดยไม่ต้องบอกลา
     2.เที่ยวไปได้ โดยไม่ต้องนำผ้าไตรจีวรไปครบสำรับ
     3.ฉันคณะโภชนะได้ คือ ฉันภัตตาหารร่วมโต๊ะหรือร่วมวงฉันด้วยกันได้
     4.ทรงอดิเรกจีวรได้ตามปรารถนา คือ รับผ้าจีวรได้มากผืน
     5.จีวรที่เกิดขึ้น ณ ที่นั้นจักได้แก่พวกเธอ คือ หากได้ผ้าจีวรมาเพิ่มอีก ก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ไม่ต้องเข้าส่วนกลาง 

กำหนดการพิธีทอดกฐิน
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
พิธีภาคเช้า

06.15 น. พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย
09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
11.00 น. ถวายภัตตาหารและกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีฯ

พิธีภาคบ่าย
 

12.10 น. รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.35 น. ริ้วขบวน “บรมเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย” อัญเชิญ “ผ้าไตรบรมจักรพรรดิ”
              เดินทางจากทางเข้า 1 สู่ศูนย์กลางพิธีห้องแก้วสารพัดนึก
15.20 น. พิธีทอดกฐินธรรมชัย
15.50 น. เสร็จพิธีทอดกฐิน
19.00 น. คณะสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน
 
* กรุณาสวมชุดสีขาวมาร่วมพิธี เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ
 
       ขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีพระภิกษุสามเณร ผู้เป็นเนื้อนาบุญอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน เป็นจำนวนสองพันกว่ารูป ท่านที่ต้องการร่วมบุญกฐินสามารถทำเองได้ที่ห้องรับบริจาค วัดพระธรรมกาย หรือติดต่อผู้ประสานงานของท่าน สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-831-1000
 
 

อานิสงส์การทำบุญทอดกฐิน

 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระพุทธรูปปางต่างๆพระพุทธรูปปางต่างๆ

กำหนดการทอดกฐินศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2556กำหนดการทอดกฐินศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2556

มหาสังฆทานของแผ่นดิน วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2557 มหาสังฆทานของแผ่นดิน วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2557Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา