DMC.tv ทำบุญปล่อยปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ


[ 9 ส.ค. 2557 ] - [ 16393 ] LINE it!

ปล่อยปลาวันแม่


DMC.tv ทำบุญปล่อยปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.30 น.
ณ วัดมะขาม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

*** แจ้งเปลี่ยนสถานที่เป็น "วัดหงษ์ปทุมาวาส" เวลา 13.30 น. เนื่องจากวัดมะขามมีงานแข่งเรือค่ะ

ปล่อยปลาวันแม่

กิจกรรมทำบุญปล่อยปลา

     ขอเรียนเชิญสมาชิก DMC และผู้ที่สนใจร่วมสร้างบุญใหญ่ในกิจกรรมปล่อยปลาดุกไข่ 100 กิโลกรัม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยทุกท่านจะได้รับดอกมะลิวันแม่ท่านละ 1 ดอก  พร้อมมีของที่ระลึกพิเศษมอบให้ท่านที่มีสหวาระเดือนเกิดสิงหาคม โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.30 น.

เรื่องเกี่ยวกับการปล่อยปลาของสามเณรสังกิจจะ

      "ครั้งพุทธกาล  มีสามเณรรูปหนึ่ง  นามว่า  สามเณรสังกิจจะเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า และเป็นสามเณรขีณาสพ ครั้งนั้นพระสารีบุตรเข้าฌานก็หยั่งเห็นอันตรายที่จะเกิดแก่สามเณร พอออกจากฌานแล้วจึงบอกสามเณรว่า “สามเณรเธอเข้าใจถึงกฎแห่งความไม่เที่ยงนะมีเกิดแก่เจ็บตาย และบัดนี้อายุขัยของเธอก็ใกล้เข้ามาแล้วเธอจะมีอายุอยู่ได้อีกเพียง 7 วันเท่านั้น”
 
      สามเณรได้ฟังเช่นนั้นก็เข้าใจกฎไตรลักษณ์ จึงขอไปบอกลาบิดามารดา เมื่อพระสารีบุตรอนุญาตแล้ว สามเณรจึงรีบเดินทางกลับมาตุคาม ในระหว่างทางอากาศร้อนมีเปลวแดดแผดเผา สามเณรประสบพบหนองน้ำแห่งหนึ่งใกล้แห้งขอดฝูงปลากุ้งหอย และสัตว์น้ำจำนวนมากดิ้นทุรนทุรายรอความตาย สามเณรคิดว่า ชะตากรรมของปลาก็เหมือนกับของตนกำลังดิ้นรนใกล้สิ้นใจมาทุกขณะ นึกได้ดังนั้นจึงใช้จีวรช้อนเอาสัตว์น้ำนานาชนิดทั้งหมดพาไปยังหนองน้ำใหญ่ที่มีน้ำอยู่มากปล่อยฝูงปลานั้นไปแล้วก็เดินจากไป และได้ช่วยชีวิตสัตว์อื่นๆ อีก มีสัตว์ปีก และเก้งเป็นต้นในระหว่างทางนั้น
 
     สามเณรไปบอกข่าวแก่บิดามารดาว่าพระอาจารย์สารีบุตรได้พยากรณ์ไว้ว่า ชีวิตนี้หมดบุญภายใน 7 วันเท่านั้นบิดามารดาต่างก็โศกเศร้าเสียใจสามเณรปลอบประโลมว่าเป็นไปตามบุญกรรมแล้วรีบกลับสำนัก ครั้นอยู่มาจนครบ 7 วันแล้วสามเณรก็ยังเป็นปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือประสบอุปัทวันตรายถึงแก่ชีวิต
 
     สามเณรตั้งใจจะไปกราบเรียนถามพระสารีบุตร ขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงเจ้าฌานหยั่งรู้ถึงความเป็นมา จึงทรงเรียกสามเณรมาสอบถามแล้วตรัสท่ามกลางพระสงฆ์สาวกถึงมูลเหตุที่พระสารีบุตรทำนายว่า สามเณรจะหมดอายุขัยใน 7 วันนั้นถูกต้องแล้วแต่เพราะเหตุใดจึงยังมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้เป็นเพราะเกิดจากบุญกุศลที่สามเณรได้ช่วยเหลือสัตว์น้ำนานาชนิดสัตว์ปีกและเก้งเหล่านั้นอันเป็นปลาและเก้งพระโพธิสัตว์

      ต่อมาพระสารีบุตรก็บอกสามเณรว่า “อานิสงส์จากการทำบุญให้ทานชีวิตสัตว์ นอกจากจะช่วยให้รอดพ้นจากมัจจุราชแล้วผลบุญยังจะทำให้เธอมีอายุยืนยาว” ซึ่งภายหลังการนิพพานของพระสารีบุตรและการปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเณรสังกิจได้มีชีวิตอยู่ต่อมาถึง 120 ปี"
 
   จากเรื่องดังกล่าว จึงทำให้นิยมทำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยนก ปล่อยปลา หรือให้ทานชีวิตสัตว์อื่นๆ เช่น ไถ่ชีวิตโคกระบือ ฯลฯ ดังนั้นการแก้กรรมเมื่อชะตาถึงฆาต โหราจารย์ หรือ หมอดู หมอเดาต่างๆ ก็จะแนะนำให้แก้กรรมด้วยการให้ทานชีวิตสัตว์เป็นดีที่สุด

................................................................................

อานิสงส์การปล่อยปลา

.................................................................................

1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆ มาตัดรอนได้
2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น
3. ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตรปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน
4. การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่อง พันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของพญามารได้โดยพลัน
5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่ายขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างบุญใหญ่ปล่อยปลา
.....................................................................................................
ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน กับทีมงาน DMC.tv
 
        สอบถามรายละเอียด : 02-831-1774

การเดินทางไปวัดมะขาม

วัดมะขาม จ.ปทุมธานี


 

ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญปล่อยปลาวันแม่ 2557

 

ปล่อยปลาวันแม่

พระอาจารย์นำปล่อยปลา

 

ปล่อยปลาวันแม่

ปล่อยปลาดุกไข่ 100 กิโลกรัม วันแม่

     ปล่อยปลาวันแม่

ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

 

ปล่อยปลาวันแม่

พร้อมใจกันปล่อยปลา ให้อิสระภาพ

 

ปล่อยปลาวันแม่

ปล่อยปลาตัวโตๆ

 

ปล่อยปลาวันแม่

ปล่อยปลาให้แข็งแรง หายป่วย

 

ให้อาหารปลาวันแม่

ให้อาหารปลากันอย่างมีความสุข

 

ให้อาหารปลาวันแม่

ทีมงานเตรียมอาหารปลา

 

รวมภาพกิจกรรมปล่อยปลาที่ผ่านมาให้ร่วมอนุโมทนาบุญกันDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

กิจกรรมสมาชิก