จัดปฏิบัติธรรม Beginner class ทุกวันอังคาร ณ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล


[ 19 มิ.ย. 2560 ] - [ 1395 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
จัดปฏิบัติธรรม Beginner class ทุกวันอังคาร
ณ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล

จัดปฏิบัติธรรม Beginner class ทุกวันอังคาร ณ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
 
     วันอังคาร 13 มิถุนายน 2560 คณะนักเรียนและคุณ​ครู จาก St Oswald 's Primary school จำนวน 30 คน ได้มาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาเบื้องต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนอยากให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ศาสนาและความเชื่อที่ต่างออกไป และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์​ที่ดีกับชุมชน ทางโรงเรียนจึงได้ติดต่อทางวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลเพื่อขอเข้ามาศึกษา และให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม

จัดปฏิบัติธรรม Beginner class ทุกวันอังคาร ณ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
 
     พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เด็กๆได้เรียนรู้การทักทายแบบวัฒนธรรมไทย และกราบเบญจางคประดิษฐ์ซึ่งเป็นการกราบเพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้สอนสมาธิเบื้องต้นให้กับเด็กๆซึ่งหลายคนรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขจากการนั่งสมาธิ และยังนึกดวงแก้วได้อีกด้วย จากนั้นได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเข้าฐานกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรู้ทางพระพุทธศานาและข้อควรปฏิบัติตัวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส ยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆทุกคนได้มีโอกาสทำทานโดยการตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์​อีกด้วยทุกกิจกรรมเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 
จัดปฏิบัติธรรม Beginner class ทุกวันอังคาร ณ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
 
      อีกทั้งยังสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน และครู เป็นอย่างมาก ในส่วนของการนั่งสมาธิคณะคุณ​ครูได้บอกว่านี่เป็น​ครั้งแรกที่เด็กนักเรียนได้ลองนั่งสมาธิ​และรู้สึก​ว่าเด็กๆจะชอบการนั่งสมาธิด้วย
 
จัดปฏิบัติธรรม Beginner class ทุกวันอังคาร ณ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีบรรพชาสามเณรวัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีบรรพชาสามเณร

วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิให้แก่พนังงานธนาคารบาร์เคลย์วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิให้แก่พนังงานธนาคารบาร์เคลย์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น จัดปฏิบัติธรรมและสอนเรื่องการนอนอย่างเป็นสุขศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น จัดปฏิบัติธรรมและสอนเรื่องการนอนอย่างเป็นสุขHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ