เปิดรับสมัคร สมาธิแก้ว รุ่นโลกสว่าง 7


[ 2 ธ.ค. 2560 ] - [ 1714 ] LINE it!

สมาธิ
เปิดรับสมัคร สมาธิแก้ว รุ่นโลกสว่าง 7
อบรมระหว่างวันที่ 17 - 31 ธันวาคม 2560

 
 
     สมาธิแก้ว คือ โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว เพื่อการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีและความดีสากล 
โครงการที่ดีที่สุด กับช่วงเวลาที่ดีที่สุด เพื่อการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้รักการฝึกฝนตนเอง
 
 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 
วันสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 26  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
                    วันอาทิตย์ที่ 3    เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2560
                    วันอาทิตย์ที่ 10  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2560

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-452-6033, 082-843-5082
 
 
วัตถุประสงค์โครงการ

     - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และมีความรักในการปฏิบัติธรรม
     - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง มีความรักและความเข้าใจเรื่องทาน ศีล ภาวนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี
     - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณธรรมในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติธรรมดียิ่งๆ ขึ้นไป
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 
     - เป็นผู้ที่รักการปฏิบัติธรรมและรักการฝึกฝนอบรมตนเอง
     - สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
     - มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
     - ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18-35 ปี
     - กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     - เคยผ่านการปฏิบัติธรรมกับโครงการใดโครงการหนึ่งของวัดพระธรรมกาย
    - สมัครและได้ผ่านการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการการอบรม

หลักฐานการสมัคร

     - สำเนาบัตรประชาชน
     - สำเนาทะเบียนบ้าน
     - สำเนาหลักฐานการศึกษา
     - ใบรับรองแพทย์
 
ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา

     - ชุดอุบาสก ชุดอุบาสิกา สีขาวล้วน 1 ชุด
     - กางเกงผ้าหรือกางเกงวอร์มสีกรมท่า 3 ตัว ไม่ใช่ผ้าร่มหรือผ้าที่ทำให้เกิดเสียงดัง
     - เสื้อทับ 3 ตัว (สำหรับฝ่ายหญิง)
     - ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลาย 2 คู่ ถุงเท้าสีขาว 1 คู่
     - รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
     - ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ  ยาประจำตัว เครื่องเขียน เป็นต้น
     - ผ้าคลุมเข่า (สำหรับฝ่ายหญิง)
     - เสื้อกันหนาวสีสุภาพ

สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าการอบรม

    - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
    - โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3, MP4, Notebook
    - วัตถุมีคม อาวุธ และยาเสพติดทุกชนิด

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ค่าย V-Smart Intensive Campค่าย V-Smart Intensive Camp

วันสามเณรวัดพระธรรมกาย ประจำปี 2561วันสามเณรวัดพระธรรมกาย ประจำปี 2561

ตักบาตรพระ 20,000 รูป ณ เมืองมัณฑเลย์ตักบาตรพระ 20,000 รูป ณ เมืองมัณฑเลย์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์