อานิสงส์บุญทอดกฐิน


[ 10 ม.ค. 2561 ] - [ 2193 ] LINE it!

อานิสงส์บุญทอดกฐิน

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


      คำถาม : อานิสงส์และความพิเศษของบุญทอดกฐินมีอะไรบ้างคะ
 
     พระอาจารย์ : เป็นบุญพิเศษที่ทำได้เฉพาะกาล มีเวลาจำกัดเพียง 1 เดือน หลังจากออกพรรษา คือ ตั้งแต่ออกพรรษาถึงวันลอยกระทง แล้ววัดที่ไปทอดกฐินก็ต้องมีพระจำพรรษาอยู่ครบ 5 รูป จึงจะสามารถรับกฐินได้ เพราะฉะนั้นเวลาบุญจะส่งผลแรงเป็นพิเศษ ซึ่งต้องตั้งใจทำเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด คือ ต้องตั้งใจเป็นพิเศษจึงจะทำบุญนี้ได้ การถวายผ้าไตรจีวรรวมทั้งบริวารกฐินต่าง ๆ เพื่อที่ให้ท่านใช้ในการทำนุบำรุงศาสนสถาน ในการทำงานศาสนกิจ เมื่อถึงคราวบุญส่งผลฝ่ายชายจะได้บวชแบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ มีบาตรและจีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์เกิดขึ้นทันที ส่วนฝ่ายหญิงจะได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ที่งดงามที่สุด เจริญพร 
 

รับชมคลิปวิดีโออานิสงส์บุญทอดกฐิน : ธรรมจับใจ
ชมวิดีโออานิสงส์บุญทอดกฐิน : ธรรมจับใจ   Download ธรรมะอานิสงส์บุญทอดกฐิน : ธรรมจับใจ


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ชอบถูกแม่ว่าให้เสียใจชอบถูกแม่ว่าให้เสียใจ

ทำบุญแบบระแวงทำบุญแบบระแวง

ทำบุญด้วยเงินกับทำบุญด้วยแรงทำบุญด้วยเงินกับทำบุญด้วยแรงHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ธรรมะสอนใจ