วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์


[ 16 ม.ค. 2561 ] - [ 16052 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทะศาสนา
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์
 
     วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์
 
     โดยในภาคเช้าพระมหาพรหม ภัททสีโล ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใสใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรมานิตย์ กัลยาณมิตรนุศรา พิลึก และกัลยาณมิตร ทองสาย รัชพงษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์

      ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์นิรุต วิชฺชุตฺตโม ได้นำสาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรนริศ กัลยาณมิตรสุนันท์ กัลยาณมิตรธนิดา ศิริทัพ  เป็นประธานนำกล่าวคำถวายคิลานเภสัช จากนั้นทุกท่านได้ถวายปัจจัย สร้างบุญทุกสิ่ง พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์อิศสรา อิสฺสโร เรื่อง ความไม่รู้และความประมาท เป็นหนทางไปสู่ความทุกข์ในอบายภูมิ การทำผิดศีลไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเมื่อทำผิดพลาดแล้ว จะมีผลเป็นความทุกข์ทรมาน อันประมาณไม่ได้เมื่อละจากโลกไปแล้ว ดังนั้นพึงสั่งสมบุญอยู่เนืองนิตย์ โดยการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ให้ได้เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อตัวเราเอง และชีวิตที่ดีมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดภาวนาโตรอนโต จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดภาวนาโตรอนโต จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่นHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ