วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


[ 13 เม.ย. 2561 ] - [ 865 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

    วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

    สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระมหาประสิทธิ์ ทิตฺติชโย ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส  พร้อมทั้งบรรยายธรรมเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมี และอธิบายการวิธีและผลของการปฏิบัติธรรมให้กับชาวพื้นเมืองอีกด้วย

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

    จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรกรทอง จตุรพิธพรสกุล และกัลยาณมิตรวรรณี ดุจพิบูลผล เป็นประธานนำกล่าวถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

    ส่วนภาคบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร และได้รับฟังบรรยายธรรมจากพระมหาอาริยะ โอทาโต เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา สอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายมินเนโซตา สอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดตักบาตร ณ สวนสวรรค์ต้นซากุระ วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดตักบาตร ณ สวนสวรรค์ต้นซากุระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ