ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี


[ 16 มิ.ย. 2561 ] - [ 16053 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมาที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นำโดยพระอาจารย์พรมสรร อภิวฒฺฑโน ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เนื่องในวันพระ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ปีที่ 6 ครั้งที่ 179  ณ หอฉันคุณยายฯ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ โดยตัวแทนสาธุชนได้นำกล่าวถวายมะตะกะภัตตาหาร นำกล่าวถวายไทยธรรม และอธิฐานจิตให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าทุกวันพระ โดยมีกัลยาณมิตรนารี คงเพชร เป็นประธานผ้าป่าในครั้งนี้ ไดน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับธรรม เรื่อง"คตินิมิตสู่สุคติภพ"และได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

สำหรับวันพระเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธจะได้มาสั่งสมบุญ ณ วัดใกล้บ้าน เพราะในวันนี้หมู่ญาติที่ล่วงลับแม้จะอยู่ในยมโลกก็จะสามารถรับกุศลผลบุญที่อุทิศไปให้ ซึ่งจะทำให้พ้นจากวิบากกรรม            เร็วขึ้น นอกจากนี้การมาร่วมสั่งบุญในวันพระใหญ่ยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย  ซึ่งภายในงานก็มีศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี
 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี
 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รร.วัดสระโคล่ จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตรรร.วัดสระโคล่ จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

รร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เข้าอบรมค่ายศีลธรรมรร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เข้าอบรมค่ายศีลธรรม

โครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น ณ วัดพุทธฮัมบวร์กโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น ณ วัดพุทธฮัมบวร์กHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา