เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 22


[ 10 ก.ค. 2561 ] - [ 1675 ] LINE it!

สมาธิ
เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 22

"รวมพลังบัณฑิตเก่งและดี
สร้างบารมีเขตใน ทุ่มเทกายใจ
ฟื้นฟูศีลธรรมโลก"     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ (กองบัณฑิตแก้ว) ทุกวันอาทิตย์ที่จุดติดต่อสอบถาม สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

     ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 / ช่วงอบรมวันที่ 19 สิงหาคม - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-3540-6350, 08-3540-6362

โครงการบัณฑิตแก้ว

      หนึ่งในโครงการเพื่อการผลิตบุคลากรเพื่อเป็นกำลังในการขยายงานพระพุทธศาสนา จากมโนปณิธานของ หลวงพ่อธัมมชโย ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย เพื่อสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในโลก โครงการบัณฑิตแก้ว จึงเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อการผลิตบุคลากรเพื่อเป็นกำลังในการขยายงานพระพุทธศาสนา และการปลูกฝังศีลธรรมสู่ใจเยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     โดยเป็นโอกาสของบัณฑิตชายหญิงที่มีจิตศรัทธา ได้ใช้วัยที่แข็งแรง ศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัด อุทิศตนเข้ามาช่วยเหลืองานของพระพุทธศาสนาระยะเวลา 1-2 ปี ร่วมเป็นกำลังสำคัญในทุกส่วนของงานบุญในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาที่ทรงคุณค่า ได้ฝึกฝนอบรมตนเอง เพิ่มพูนคุณธรรมเพื่อเป็นต้นแบบแก่ชาวโลก ได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจรรโลงสังคม ด้วยการทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังในหลากหลายสาขาที่เลือกได้ อาทิ

     - งานเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับสาธุชนที่มาวัดหน่วยงานต่างๆ
     - งานอบรมเยาวชน ค่ายพัฒนาศักยภาพ การอบรมธรรมทายาท โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star
       โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
     - งานสื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตรายการโทรทัศน์ Animation การ์ตูนคุณธรรม
     - งานผลิตละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
     - งานต่างประเทศ ประสานงานต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาขาต่างประเทศ
     - งานก่อสร้างศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อต้อนรับพุทธบุตรและชาวพุทธนับล้านจากทั่วโลก
     - งานอาหารและโภชนาการ การผลิตอาหารรองรับสาธุชนนับล้าน
     - งานคอมพิวเตอร์ , โปรแกรมเมอร์, ทำ web, internet

     และหลากหลายหน้าที่ที่น่าสนใจ และท้าทายอีกมากมายในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่สาธุชน เมื่อจบโครงการแล้ว บัณฑิตแก้วสามารถเลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองได้ บัณฑิตแก้วที่มีความพร้อม และมีเป้าหมายอุดมการณ์ มีความคุ้นเคยกับสภาพความเป็นอยู่การทำงานในองค์กรดีแล้ว สามารถจะเข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกประจำขององค์กร หรือโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทำหน้าที่ในศูนย์สาขาต่างประเทศต่อไป 


 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย
     2. โสด ชายจริง หญิงแท้
     3. อายุไม่เกิน 33 ปี บริบูรณ์ ณ วันสมัคร
     4. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     5. เคยผ่านการอบรมโครงการธรรมทายาทชาย-หญิง หรือโครงการสมาธิแก้ว 3 สัปดาห์ขึ้นไป
     6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมี
     7. มีความประพฤติดี และสามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-3540-6350, 08-3540-6362
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 2561ขอเรียนเชิญร่วมพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 2561

ขอเชิญทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษา พุทธศักราช 2561ขอเชิญทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษา พุทธศักราช 2561

พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรีพิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์