วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์


[ 13 ก.ค. 2561 ] - [ 16051 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์
     วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์

      โดยในภาคเช้าทุกท่าน ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 จบ และปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรดวงใจ มณีราช และ กัลยาณมิตรสรพงษ์ วรจิตร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรอารนี จันทร์พงษ์ และ กัลยาณมิตรวิรัช วสินพงษ์วานิช เป็นประธานนำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตร
 

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์

 
     ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่า จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมคัดหินเกล็ดเพื่อนำไปหล่อเสาจารึกชื่อที่โบสถ์พระไตรปิฎก และอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จังหวัดนครปฐมด้วย
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาวัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีปุพพเปตพลีวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีปุพพเปตพลีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ