พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี


[ 14 ก.ค. 2561 ] - [ 16052 ] LINE it!

 
ธุดงคสถานปราจีนบุรี ครบรอบ 22 ปี
จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป
ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
 
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
โทร. 08-2450-9913 , 09-2938-8345
 
 
กำหนดการ

ภาคเช้า

     09.00 น.  ตัวแทนคณะสงฆ์นำทำวัตรเช้า
                       - อาราธนาศีล 5
 
     09.30 น.  พิธีพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
                       - ปฏิบัติธรรม
                       - พิธีมอบทุนการศึกษา
                       - พิธีทอดผ้าป่า
 
    10.45 น.  พิธีถวายสังฆทาน
 
    11.30 น.  เสร็จพิธีภาคเช้า

ภาคบ่าย

     13.00 น.   คณะพระสังฆาธิการสวดเจริญพระพุทธมนต์
                        - พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 122 รูป
 
     15.00 น.   เสร็จพิธี

 
"เอาละ คหบดี ! ท่านจงถวายทานในสงฆ์เถิด เมื่อท่านถวายทานในสงฆ์อยู่, จิตจักเลื่อมใส;
ท่านเป็นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ว ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์."
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! จำเดิมแต่วันนี้ไป ข้าพระองค์จะถวายทานในสงฆ์ ”

(ฉกฺก. อํ. 22/436-438/330.)

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ 3 โครงการขอเรียนเชิญร่วมพิธีเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ 3 โครงการ

สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27 (ปิดเทอมตุลาคม)สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27 (ปิดเทอมตุลาคม)

ขอเชิญร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน ในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน ในวันอาสาฬหบูชาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์