5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ


[ 17 ก.ค. 2561 ] - [ 16154 ] LINE it!

5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ

 

เทคนิคการสื่อสารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า คำพูดที่ดี ถือเป็นวาจาสุภาษิต

-   เรื่องที่พูดจะต้องเป็นเรื่องจริง
-  วาจาสุภาพ สามารถเปิดใจผู้รับสารได้
-   พูดเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและผู้อื่น อย่าอวดตัว อย่าข่มผู้อื่น
-   พูดด้วยจิตเมตตา มองผู้รับสารเป็นหลัก เอาใจเขามาใส่ใจเรา
-   พูดถูกกาลเทศะ เลือกเรื่องให้เหมาะสมตามเวลาสถานที่ และอารมณ์ของผู้รับ

 

บทความอื่นๆ

วันสื่อสารแห่งชาติ (4 สิงหาคม)

วันภาษาไทยแห่งชาติ (27 กรกฎาคม)Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกายประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย

ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกายประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย

วันแม่ วันแม่แห่งชาติ ประวัติและความสำคัญวันแม่ วันแม่แห่งชาติ ประวัติและความสำคัญHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์