ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย


[ 6 ส.ค. 2561 ] - [ 16216 ] LINE it!

สมาธิ
ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย

    - พิธีปฏิบัติธรรมและพิธีบูชาข้าวพระ จัดต่อเนื่องมากว่า 50 ปี 
    - พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 31 (จำนวน 51 รูป จากทั่วประเทศ)
    - พิธีมอบ โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา แด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ปีที่ 15
    - พิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัดทั้วประเทศ ปีที่ 19
    - พิธีถวายไทยธรรม 323 วัด ปีที่ 14 ครั้งที่ 137
    - พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันแม่ วันแม่แห่งชาติ ประวัติและความสำคัญวันแม่ วันแม่แห่งชาติ ประวัติและความสำคัญ

ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์