ร่างท่านไม่เน่าเปื่อย


[ 9 ส.ค. 2561 ] - [ 667 ] LINE it!

ร่างท่านไม่เน่าเปื่อย

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


      คำถาม : พระภิกษุบางรูปเมื่อมรณภาพแล้วร่างกายท่านไม่เน่าเปื่อย ยังเก็บศพเอาไว้ให้ประชาชนเคารพบูชาในปัจจุบันนี้ได้ อยากทราบว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

      พระอาจารย์ : มี 2 อย่าง 1. ให้น้ำยาเข้าไปเพื่อให้ร่างกายไม่เน่าเปื่อย เอาไว้เคารพบูชาระลึกถึงความดีของท่าน 2. ด้วยความที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานานร่างท่านเหมือนค่อย ๆ แห้งไปเอง แต่ไม่เน่าเปื่อยคงสภาพอย่างนี้ก็มี ประเด็นสำคัญ คือ เมื่อเราไปเคารพกราบไหว้ท่านแล้วไม่ใช่ว่าไปขอหวย หรืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ แต่ว่าให้ไปศึกษาประวัติของท่านว่าท่านได้ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบมาอย่างไร แล้วตั้งใจฝึกตัวให้ได้ตามอย่างท่านไป อย่างนี้เป็นการกราบไหว้ที่ถูกวิธีแล้วนำความสุขความเจริญมาสู่ตัวของเรา เจริญพร
 

รับชมคลิปวิดีโอร่างท่านไม่เน่าเปื่อย : ธรรมะ 1 นาที
ชมวิดีโอร่างท่านไม่เน่าเปื่อย : ธรรมะ 1 นาที   Download ธรรมะร่างท่านไม่เน่าเปื่อย : ธรรมะ 1 นาที


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บุญบาปมาจากไหนบุญบาปมาจากไหน

เป็นคนเชื่อคนง่ายเป็นคนเชื่อคนง่าย

เทวดามารเทวดามารHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ธรรมะสอนใจ