บุญบาปมาจากไหน


[ 10 ส.ค. 2561 ] - [ 773 ] LINE it!

บุญบาปมาจากไหน
 
โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


      คำถาม : บุญบาปคืออะไรและใครเป็นคนกำหนดขึ้นมา

      พระอาจารย์ : บุญบาปเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อเราทำความดี สิ่งที่เป็นกุศลไม่ว่าจะด้วยความคิด คำพูด หรือการกระทำ ก็จะเกิดบุญ แล้วบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ใจเราเองผ่องใส มีอานุภาพเหนี่ยวนำสิ่งดี ๆ มาสู่ตัวของเรา จะเจอเรื่องดี ๆ คนดี ๆ ความสำเร็จทุกอย่าง ส่วนบาปจะเกิดขึ้นเมื่อเราไปคิดในสิ่งที่ไม่ดี คิดชั่ว พูดชั่ว แล้วก็ทำชั่ว เมื่อเกิดขึ้นมาในใจใจเราก็จะเสียคุณภาพ เศร้าหมอง เครียด หงุดหงิด โกรธ แล้วจะไปเหนี่ยวนำเรื่องร้าย ๆ มาสู่ตัวเรา บุญบาปเป็นกฎธรรมชาติเกิดขึ้นมาอย่างนั้น เจริญพร 
 

รับชมคลิปวิดีโอบุญบาปมาจากไหน : ธรรมะ 1 นาที
ชมวิดีโอบุญบาปมาจากไหน : ธรรมะ 1 นาที   Download ธรรมะบุญบาปมาจากไหน : ธรรมะ 1 นาที


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เป็นคนเชื่อคนง่ายเป็นคนเชื่อคนง่าย

เทวดามารเทวดามาร

เทวดาไม่แสดงตัวเทวดาไม่แสดงตัวHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ธรรมะสอนใจ