วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ


[ 9 ต.ค. 2561 ] - [ 670 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

    ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยมีพระครูใบฎีกาวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโก ท่านประธานสงฆ์นำสวมนต์ จากนั้นเป็นพิธีเปิดไฟส่องสว่างพระประธาน โดยมีกัลยาณมิตรแพงศรี ราทิจิต, กัลยาณมิตรคำแพง โสภา, กัลยาณมิตรสีพร พรทิพสวัสดิ์ เป็นประธาน

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

    ส่วนพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยกัลยาณมิตรวรรณี เกตุแก้ว, กัลยาณมิตรน้อย สมพร, กัลยาณมิตรสายพิณ-กัลยาณมิตรแสงจันทร์ พรหมมินทร์, กัลยาณมิตรวรรณฑิตา ผะเอม, กัลยาณมิตรฉวีวรรณ ไชยเสนา, กัลยาณมิตรสุนีย์ ยืนวานิช, และกัลยาณมิตรแองเจล่า, กัลยาณมิตรคำเลื่อน สูงปัญญา เป็นประธาน

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     ต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรสุนีย์ ยืนวานิช และกัลยาณมิตรสุนิภา วินเทอร์เป็นประธาน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรม พร้อมทั้งร่วมพิธีบูชาข้าวพระ และร่วมแสดงความยินดีแก่กัลยาณมิตรทินกร เกตุแก้ว ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต (DOU)
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่นHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ