พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณรปิดเทอมเล็ก ศูนย์เบญจธรรม


[ 9 ต.ค. 2561 ] - [ 587 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณรปิดเทอมเล็ก
ศูนย์เบญจธรรม
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณรปิดเทอมเล็ก ศูนย์เบญจธรรม

    ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม ดอนเมือง ได้จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณรปิดเทอมเล็ก หัวใจใหญ่กตัญญู

พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณรปิดเทอมเล็ก ศูนย์เบญจธรรม

    เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 ได้มีพิธีปอยผม ในโครงการบรรพชาสามเณรปิดเทอมเล็ก หัวใจใหญ่กตัญญู ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อนที่จะประกอบกิจกรรม ทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์ในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้ความเมตตาจากพระมหาด๊อกเตอร์ธีรธรรม ธมฺมธีโร เปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นประธานสงฆ์ พิธีกรรมเริ่มด้วย ว่าที่นาคยุวธรรมทายาทเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ต่อด้วยพิธีอัญเชิญผ้าป่า โดยท่านประธานผ้าป่า ได้แก่คุณสวัสดิ์, คุณศิริกร เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ จากนั้นริ้วขบวนใบบัวแก้ว โดยมีผู้แทนคุณครูได้อัญเชิญพานดอกบัว พร้อมกันนี้ท่านประธานผ้าป่าก็ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดิน และได้น้อมถวายผ้าไตรจีวรและบริวารแด่ท่านประธานสงฆ์ นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณรปิดเทอมเล็ก ศูนย์เบญจธรรม

    หลังจากนั้นเป็นพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ซึ่งว่าที่นาคยุวธรรมทายาท ได้น้อมนำพานธูปเทียนแพและดอกไม้สักการะต่อท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่ผู้แทนว่าที่นาคยุวธรรมทายาทจะได้กล่าวคำฝากตัวเป็นศิษย์และขอตัดปอยผม จากนั้นคณะสงฆ์ และคณะเจ้าภาพ ก็ได้ตัดปอยผมให้กับนาคยุวธรรมทายาท ก่อนที่จะประกอบพิธีสำคัญ คือพิธีกราบเท้าและเช็คเท้าผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ลูกมีต่อพ่อแม่ปกครอง ต่อมาผู้ปกครองก็ได้ตัดปอยผมให้กับว่าที่นาคยุวธรรมทายาท สร้างความปลาบปลื้มปีติให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง ที่ลูกชายได้มาบวชเพื่อศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มาฝึกความเป็นระเบียบ วินัย และมีความเคารพ รู้จักความอดทน รู้จักการบริหารเวลา ทั้งนี้ยังเป็นการฝึกตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณรปิดเทอมเล็ก ศูนย์เบญจธรรม

    สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรปิดเทอมเล็ก หัวใจใหญ่ จัดอบรมระหว่างวันที่ 6–27 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 21 วัน นับเป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง ที่เยาวชนมีจิตใจสูงส่ง ดีงาม ตั้งใจมาบวชเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดา และแสวงหาความรู้ในพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาตนเองด้วยศีล สมาธิ และปัญญา จะได้เป็นเยาวชนที่เก่งและดีสืบต่อไป
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีบูชาข้าวพระธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนีวัดพระธรรมกาย จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี

ชาวไทย–เมียนมาร่วมกิจกรรมวันพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองชาวไทย–เมียนมาร่วมกิจกรรมวันพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา