ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีบูชาข้าวพระ


[ 9 ต.ค. 2561 ] - [ 664 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนตุลาคม

ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     คณะกัลยาณมิตรจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระ ณ ธุดงคสถานล้าน จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม ณ สภาธรรมกายล้านนา เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน 

ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      สำหรับพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้

ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนีวัดพระธรรมกาย จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี

ชาวไทย–เมียนมาร่วมกิจกรรมวันพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองชาวไทย–เมียนมาร่วมกิจกรรมวันพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา