ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5


[ 12 ต.ค. 2561 ] - [ 559 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5

    พระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5 ประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5

    โดยในสัปดาห์นี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชิษณุพงษ์ นาถกโร ได้นำพระภิกษุพร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชน สวดมนต์ประจำสัปดาห์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งกิจกรรมเริ่มด้วยทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดมนต์ในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ด้วยใจที่ศรัทธา ซึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากมาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันครึ่งชั่วโมง ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5

    หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องนางปติปูชิกา มีใจความว่า เทพบุตรนามว่ามาลาภารี  มีนางอัปสร 1 พัน แวดล้อมแล้วเข้าไปชมสวนดอกไม้ ระหว่างนั้นเทพธิดาองค์หนึ่งได้จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึง เกิดในกรุงสามวัตถีกรุงสาวัตถี นางระลึกชาติได้ จึงมีความปรารถนาที่จะกลับไปเกิดยังสำนักของสามีของตน ในสวรรค์ชั้นดาวดึง ต่อมาเมื่อนางมีอายุได้ 16 ปี พ่อแม่จึงให้แต่งงานและมีบุตรธิดาด้วยกันถึง 4 คน นางเป็นผู้มีใจไฝ่ในบุญกุศล ได้นำภัตตาหารไปในโรงฉัน และจัดแจงภัตตาหารถวายพระอยู่เป็นประจำ เมื่อนางทำบุญก็ได้อธิษฐานจิต ขอให้ได้ไปเกิดในสำนักของสามีดังเดิม ต่อมาไม่นานนางได้ป่วยลงและเสียชีวิตในปัจจุบันทันด่วน ในเวลาเช้าพระภิกษุได้เข้าไปบิณฑบาตไม่พบนางมาทำบุญ จึงได้สอบถามหานางปติปูชิกา ทราบว่านางได้เสียชีวิตแล้ว ภิกษุเหล่านั้นจึงไปกราบทูลพระบรมศาสดาว่า นางปติปูชิกา ทำกาละแล้วมีคติไปเกิด ณ ที่แห่งใด พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า นางปติปูชิกานั้นได้กลับไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงดังเดิม ที่ตนได้เคยอยู่ ด้วยกุศลผลบุญที่นางได้ทำและได้อธิษฐานไว้ตามความประสงค์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5

    ส่วนนางปติปูชิกานั้น เมื่อกลับไปเกิดยังดาวดึงภิภพแล้ว เทพบุตรสามีของนางได้ถามว่านางไปไหนมา ได้ตามหาตลอดครึ่งวัน นางได้เล่าความเป็นมาที่ตนได้ไปเกิดนั้น และยังได้เล่าว่าหมู่มนุษย์นั้นเป็นผู้ประมาทในชีวิตไม่ได้หมั่นสั่งสมบุญกุศล มีอายุไขยเพียง 100 ปี ก็ประพฤติตนประหนึ่งผู้มีอายุอสงไขยปี ซึ่งพระอาจารย์ก็ได้ให้ข้อคิดว่า เราไม่อาจจะรู้ได้ว่าจะมีอายุยืนยาวนานเพียงใด จึงไม่ควรประมาทในวัยให้สั่งสมบุญเป็นเสบียงบุญไว้ ละโลกแล้วจะได้มีสุคติเป็นที่ไป
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกาย จัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9วัดพระธรรมกาย จัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลีศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา