อบายมุขที่เลวร้ายที่สุด


[ 8 พ.ย. 2561 ] - [ 16111 ] LINE it!

อบายมุขที่เลวร้ายที่สุด
 
โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : ในบรรดาอบายมุขทุกอย่าง อะไรที่ถือว่าเลวร้ายที่สุดครับ
 
     พระอาจารย์ : อบายมุข 6 มี ดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน ดูการละเล่นเป็นนิจ เล่นการพนัน เกียจคร้านการทำงาน คบคนชั่วเป็นมิตร ข้อที่หนักที่สุด คือ คบคนชั่วเป็นมิตร เพราะไปคบคนชั่วแล้ว เขาจะเพาเราไปเสพอบายมุขอย่างอื่นได้ทุกชนิด เป็นทางมาแห่งความไม่ดี เป็นทางมาแห่งบาปอกุศลทั้งหลาย อยากจะเลิกสิ่งไม่ดีต้องหลีกเลี่ยงการคบคนชั่วเป็นมิตรก่อน จึงจะเลิกได้สำเร็จ ตราบใดยังคลุกคลีกับคนพาล เราจะเลิกสิ่งที่ไม่ดีได้ยากมาก เจริญพร
 

รับชมคลิปวิดีโออบายมุขที่เลวร้ายที่สุด : ธรรมะ 1 นาที
ชมวิดีโออบายมุขที่เลวร้ายที่สุด : ธรรมะ 1 นาที   Download ธรรมะอบายมุขที่เลวร้ายที่สุด : ธรรมะ 1 นาที


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำลังตัดสินใจเป็นโสดกำลังตัดสินใจเป็นโสด

อยากมีสติว่องไวอยากมีสติว่องไว

ไม่มีที่ให้พึ่งไม่มีที่ให้พึ่งHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ธรรมะสอนใจ