DCI จัดงานวิชาการ 20 ปี DCI


[ 21 ธ.ค. 2561 ] - [ 16134 ] LINE it!

 
พระพุทธศาสนา
DCI จัดงานวิชาการ 20 ปี DCI
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

DCI จัดงานวิชาการ 20 ปี DCI

     ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI (Dhammachai Center For Buddhist Studies) ได้จัดงานวันวิชาการสถาบัน DCI ภายใต้ชื่อ “20 ปี DCI ‘OPEN THE WORLD’ Academic Festival 2018”

DCI จัดงานวิชาการ 20 ปี DCI

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ได้จัดงานวันวิชาการสถาบัน DCI ภายใต้ชื่อ “20 ปี DCI ‘OPEN THE WORLD’ Academic Festival 2018”เพื่อเปิดโอกาสให้พระนิสิตในสถาบันฯ ได้นำเสนอผลงานของภาควิชาที่ตนเองได้ศึกษามา, เพื่อนำเสนอผลงานรูปแบบต่างๆ ของสถาบันที่ทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนา เช่น ผลงานวิชาการ มีการชำระพระไตรปิฎก และ โครงการสาธารณประโยชน์ เป็นต้น โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์เปิดงานในครั้งนี้ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์, คณะสงฆ์ และผู้เยี่ยมชมงาน ได้เดินเยี่ยมชมบูธของภาควิชาต่างๆ ประกอบด้วย 1. บูธ DCI for You ของสำนักงานคณบดี 2. บูธภาควิชาพุทธศาสตร์ 3. บูธภาควิชาบาลี-สันสกฤต 4. บูธภาควิชาเผยแผ่พุทธธรรม 5. บูธภาควิชาเทคโนโลยีการเผยแผ่พุทธธรรม 6. บูธ Pre-International Program 7. บูธภาควิชาทั่วไป และ 8. บูธบัณฑิตศึกษา ซึ่งแต่ละบูธนั้นก็ได้คัดสรรผลงานที่ตนเองจัดทำขึ้นมานำเสนออย่างน่าสน และเป็นที่น่าประทับใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

DCI จัดงานวิชาการ 20 ปี DCI

     นอกจากนี้พระมหาธนา เตชธมฺโม เปรียญธรรม 9 ประโยค หัวหน้ากองกิจการนิสิต DCI สำนักการศึกษา ก็ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีมอบทุนสนับสนุนการจัดงานวิชาการครั้งนี้ ได้นำทุกท่านนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้กล่าวคำถวายต่างๆ ดังนี้กัลยาณมิตรวรรณพร ไตรเนตร นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, กัลยาณมิตรณรงค์ อุดมผล และ กัลยาณมิตรวรรณา อุดมผล นำกล่าวคำถวายการศึกษา, กัลยาณมิตรจริยา พึ่งชัยชาญ กล่าวคำถวายกองทุนงานวิจัย ส่วนกัลยาณมิตรวีรดี ลิ้มศิริเศรษฐกุล นำกล่าวคำอธิษฐานจิต

DCI จัดงานวิชาการ 20 ปี DCI

       ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรม Debate ในหัวข้อ “เก่งคิด หรือจะสู้ เก่งทำ” โดยมีพระนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ Debate ก่อนที่จะเป็นกิจกรรม “2 ทศวรรษ DCI ก้าวต่อไปสู่สุดธรรม” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พระพี่บัณฑิต ที่ได้จบการศึกษาจากสถาบัน DCI ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ของการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศและต่างประเทศ, การสร้างงานวิชาการพุทธศาสตร์ในสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และได้มาให้โอวาทกับพระนิสิตทุกชั้นปี รวมถึงสามเณรที่ได้มาร่วมงานได้ฟัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อ และการบวชเพื่อเป็นอายุพระพุทธศาสนา

DCI จัดงานวิชาการ 20 ปี DCI

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
สำนักเรียนพระอภิธรรมวัดพระธรรมกาย จัดส่งสอบพระอภิธรรมบัณฑิตสำนักเรียนพระอภิธรรมวัดพระธรรมกาย จัดส่งสอบพระอภิธรรมบัณฑิต

บ.เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด จัดทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่บ.เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด จัดทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ ภาคภาษาจีนโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ ภาคภาษาจีนHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา