กิจกรรมสวดมนต์หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เทอมินอล 21 โคราช


[ 29 ธ.ค. 2561 ] - [ 16183 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
กิจกรรมสวดมนต์หนึ่งใน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เทอมินอล 21 โคราช 
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมสวดมนต์หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เทอมินอล 21 โคราช

      คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ เทอมินอล 21 โคราช

กิจกรรมสวดมนต์หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เทอมินอล 21 โคราช

      เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา ชมรมบวรรักษ์ศีล 5 เมืองย่าโม ร่วมกับศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ได้จัดกิจกรรม “สวดมนต์เทอมินอล 21 โคราช (หนึ่งในโครงการหมู่บ้านศีล 5)” ณ เทอมินอลฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช  โดยในเวลา 18.00 น. คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญ ได้รวมใจกันสวดมนต์ในบทธรรมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เป็นสิริมงคลให้ตัวเราเอง ด้วยใจที่สงบสุข เมื่อท่านใดได้สวดด้วยใจที่ผ่องใส ความสุขก็จะเกิดขึ้นภายในใจ และการที่พุทธศาสนิกชนได้มารวมตัวกันสวดมนต์ในครั้งนี้ ยังเป็นการทบทวนพระโอวาทที่เป็นข้อธรรมะ เมื่อใครได้ทบทวนข้อธรรมะของพระองค์ก็ได้ชื่อว่า เราได้เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นต้นกำเนินของมนต์ เราเคารพในพระธรรม เพราะข้อความที่สวดเป็นธรรมะ เคารพในพระสงฆ์ เพราะบทสวดมนต์ได้ถ่ายทอดมาโดยพระสงฆ์ ซึ่งการสวดมนต์ ได้ครบทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นอุปกรณ์ เป็นพาหนะนำไปสู่การสร้างบุญสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งๆขึ้นไป

กิจกรรมสวดมนต์หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เทอมินอล 21 โคราช

     ทั้งนี้ทุกท่านได้รวมใจกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสบริสุทธิ์ และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์พรมสรร  อภิวฑฺฒโก ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสงขลา แสดงธรรมในหัวข้อเรื่อง “อานิสงค์การสวดมนต์ข้ามปี” ซึ่งเป็นกิจกรรมชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ถือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและตอกย้ำความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ทางศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราชก็ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ 31 ธันวาคม โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

กิจกรรมสวดมนต์หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เทอมินอล 21 โคราช

      สำหรับกิจกรรมสวดมนต์เทอมินอล 21 โคราช ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกัน โดยศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช เป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนในการสั่งสมบุญสร้างความดี ซึ่งในยุคปัจจุบัน ผู้คนในเมืองใหญ่ห่างไกลจากธรรมะ การจัดสวดมนต์ในศูนย์การค้า จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่สาธุชนผู้มาสั่งสมบุญ และนับเป็นการขยายเครือข่ายคนดี ด้วยการสร้างกิจกรรมความดีให้เป็นภาพชินตา แสดงถึงพลังศรัทธาที่เข้มแข็งของชาวพุทธ เพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบพิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบ

ชาวมองโกเลีย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดชาวมองโกเลีย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัด

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 - ป.ธ.9 ณ วัดสามพระยาสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 - ป.ธ.9 ณ วัดสามพระยาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา