วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์


[ 9 ม.ค. 2562 ] - [ 720 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

     วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

     ภายในงานท่านประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรพิมพ์แข สายสมร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีถวายไฟส่องสว่างยอดโดมเจดีย์ โดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสุพิชา สายสมร, กัลยาณมิตรเสาวนี ปิ่นเพ็ชร และในโอกาสนี้พระคณิต สุทฺธิกโร ได้บรรยายธรรมเรื่อง พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีบูชาข้าวพระ

สมาคมชาวพุทธ วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดฟื้นฟูสุขภาพทางด้านจิตใจสมาคมชาวพุทธ วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดฟื้นฟูสุขภาพทางด้านจิตใจHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ