บรรยากาศชวนบวชสามเณร ณ รร.วัดยางเอน


[ 15 มี.ค. 2562 ] - [ 589 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
บรรยากาศชวนบวชสามเณร ณ รร.วัดยางเอน 
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

บรรยากาศชวนบวชสามเณร ณ รร.วัดยางเอน

    ทีมงานธุดงคสถานพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนวัดยางเอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

บรรยากาศชวนบวชสามเณร ณ รร.วัดยางเอน

     ทีมงานจากธุดงคสถานพิษณุโลก นำโดยพระอาจารย์บุญลือ ธมฺมสกฺโก, พระณรงค์ และอาจารย์ชูศรี ยัญทิพย์ ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนวัดยางเอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน และอาจารย์อุมากร เกตุอ่างทอง ครูแกนนำ เป็นอย่างดี โดยทีมงานใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ 3 คาบ คาบละ 1 ชั้นเรียน ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้เปิด VDO ชวนบวช ซึ่งมีนักเรียนสนใจสมัครบวช 12 คน
 
บรรยากาศชวนบวชสามเณร ณ รร.วัดยางเอน

     สำหรับโรงเรียนวัดยางเอน ได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาอย่างตลอดต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดชั่วโมงสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์ และเชิญครูอาสาจังหวัดพิษณุโลก มาให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และในส่วนของโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ทางโรงเรียนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ และเปิดโอกาสให้ทีมงานได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์

บรรยากาศชวนบวชสามเณร ณ รร.วัดยางเอน
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วพังงา ลงพื้นที่ชวนบวชทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วพังงา ลงพื้นที่ชวนบวช

นร. โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) เข้าค่ายอบรมศีลธรรมนร. โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) เข้าค่ายอบรมศีลธรรม

บรรยากาศชวนบวชสามเณร ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่บรรยากาศชวนบวชสามเณร ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา