วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ


[ 12 เม.ย. 2562 ] - [ 16057 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบูรณะวัดพระธรรมกายโตเกียว

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     โดยภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ,กล่าวคำอาราธนาศีล 5,กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและอธิฐานจิต ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคสายคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันอัญเชิญพระบรมธาตุมณีจักรพรรดิ / รัตนมณีโชติรส / ทิพยมาลาปุปผาสวรรค์เพื่อร่วมบูชาข้าวพระ จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ

    ก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรผ้าป่าบูรณะวัดพระธรรมกายโตเกียว, ผ้าป่าบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ในการนี้ตัวแทนเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าบูรณะวัดและกล่าวคำถวายผ้าป่าบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย  ต่อมาพระมหาธีรพล จิตฺตวโร ท่านประธานสงฆ์ ได้เมตตาแสดงธรรม พร้อมทั้งแจ้งข่าวเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมงานบุญสงกรานต์, งานบุญวันคุ้มครองโลก ที่จะถึงนี้

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     ภาคบ่าย คณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกาย และ ปฏิบัติธรรม ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำอธิฐานจิต หลับตาตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมในวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้ร่วมกัน

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดตักบาตรเทศกาลดอกซากุระบาน วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดตักบาตรเทศกาลดอกซากุระบาน

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ร่วมงาน International Buddhist Day เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ร่วมงาน International Buddhist Day

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายยานพาหนะวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายยานพาหนะHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ