จจ.ปทุมธานี เยี่ยมชมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย


[ 12 เม.ย. 2562 ] - [ 16053 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชม
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

      เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พร้อมทั้งรับชมสื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา Idols 14 สามเณรอรหันต์ ณ วัดพระธรรมกาย

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในจังหวัดปทุมธานี รวมกว่า 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยการประสานงานของคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ และนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ให้การต้อนรับ
 
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

     โดยคณะฯ ได้เข้าชมความเป็นอยู่ของสามเณร เช่น ที่พัก ห้องสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ ลานกิจกรรม จากนั้นเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ของโครงการฯ ผ่านสื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาพยนตร์สามมิติ ชุด Idols 14 สามเณรอรหันต์ ตอน สุมนสามเณร ผู้ปราบพญานาค และบัณฑิตสามเณร ผู้บรรลุอรหันต์จากการฟังธรรมเพียง 4 ข้อ นอกจากนี้ยังได้เข้าชมนิทรรศการ Idols 14 สามเณรอรหันต์ ซึ่งให้ความรู้ ควบคู่ความสนุกสนาน และเป็นแรงบันดาลใจให้มีกำลังใจในการ ละชั่ว ทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ ด้วยเรื่องราวประวัติของสามเณรอรหันต์ 14 รูป

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

     สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จัดโดยวัดพระธรรมกาย ร่วมกับองค์การพุทธโลก เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – วันที่ 30 เมษายนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ภายในจากการทำสมาธิ ได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ฝึกฝนอบรมตนเองผ่านกิจวัตรกิจกรรม ให้มีระเบียบ วินัย เคารพ และอดทน จนติดเป็นนิสัย และปลูกฝังเป้าหมายและอุดมการณ์ให้รักพระพุทธศาสนา และที่สำคัญได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดาด้วย

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ถวายพระพรชัยมงคลวัดพระธรรมกาย จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ถวายพระพรชัยมงคล

องค์การพุทธโลก ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาองค์การพุทธโลก ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 143พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 143Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา