ชาวอินเดีย เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย


[ 11 มิ.ย. 2562 ] - [ 16079 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
ชาวอินเดีย เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ชาวอินเดีย เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

    พุทธศาสนิกชนจากประเทศอินเดีย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย และสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์  

ชาวอินเดีย เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

    ระหว่างที่ชาวอินเดียกลุ่มนี้ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากจะได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศไทยแล้ว แต่ละท่านยังได้ให้ความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชม และศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกาย ซึ่งครั้งนี้ทุกท่านได้มาศึกษาถึงความสำคัญของพระมหาธรรมกายเจดีย์ พร้อมกับสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำดอกบัวมาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วย นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก 
 
ชาวอินเดีย เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

     ซึ่งการมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย นอกจากจะประทับใจการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ แล้ว ยังประทับใจในการต้อนรับบริการของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังกล่าวว่า วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม ซึ่งจะนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ที่ประเทศอินเดียด้วย  

ชาวอินเดีย เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พิธีมุทิตาพระภิกษุ สามเณรผู้สอบผ่าน ป.ธ.3 และ ประโยค 1-2พิธีมุทิตาพระภิกษุ สามเณรผู้สอบผ่าน ป.ธ.3 และ ประโยค 1-2

นักเรียน รร.บ้านธาตุวิทยา เข้าค่ายอบรมศีลธรรมนักเรียน รร.บ้านธาตุวิทยา เข้าค่ายอบรมศีลธรรม

พิธีอุปสมบทธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 5พิธีอุปสมบทธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 5Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา